Wtorek, 23 lipca 202423/07/2024
690 680 960
690 680 960

Wkrótce ruszy rozbudowa ul. Montażowej. Miasto ogłosiło przetarg

Miasto Lublin rozbuduje wkrótce ul. Montażową w dzielnicy Tatary. Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na wybór wykonawcy zadania. Nowa infrastruktura ma powstać w 2025 roku.

– Rozpoczynamy formalności, które docelowo pozwolą wyłonić wykonawcę i zrealizować kolejną istotną inwestycję dzielnicową. Potrzeba rozbudowy ul. Montażowej była również poruszana podczas spotkań i spacerów z mieszkankami i mieszkańcami w ramach naszego miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic”. Podstawowym celem tego zadania drogowego jest budowa nowego korpusu ulicy wraz z poprowadzeniem chodników dla pieszych i wydzielenie zatok postojowych – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Inwestycja obejmuje poszerzenie pasa drogowego ul. Montażowej na całym odcinku, tj. od skrzyżowania z ul. Kresową w rejonie ul. Łęczyńskiej do zbiegu z ul. Kresową w rejonie ul. Gospodarczej. Prace obejmą odcinek o długości ok. 700 m. Jezdnia ulicy zostanie poprowadzona po istniejącym przebiegu z lokalnymi korektami mającymi na celu możliwość rozlokowania zatok postojowych i dodatkowych chodników. Ul. Montażowa będzie miała dwukierunkową jezdnię o szerokości 5 m z wyjątkiem odcinka wzdłuż budynków Motorowa 1, 3, 5 i 7, gdzie ulica jest jednokierunkowa z jezdnią o szerokości 4 m.

Wzdłuż pasów przewidziano jednostronnie lub obustronnie chodniki dla pieszych o szerokości 2 m z kostki betonowej. Powstaną też zatoki postojowe dla samochodów osobowych – równoległe o szerokości 2,5 m i prostopadłe – 5 m. Dodatkowo, w ramach elementów uspokojenia ruchu, powstaną progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych z kostki betonowej. Zamówienie zakłada też odtworzenie zjazdów i wlotów dróg wewnętrznych.

W ramach inwestycji drogowcy wykonają kanalizację deszczową, nowe oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny biegnący wzdłuż całego odcinka drogi. Ponadto przebudują sieci kablowe: elektroenergetyczną i teletechniczną oraz sieć wodociągową, będące w kolizji z planowanym zagospodarowaniem pasa drogowego. Pod kątem organizacji ruchu na rozbudowanej ul. Montażowej przewiduje się utrzymanie ograniczenia prędkości do 30 km/h i tonażu do 3,5 t.

Otwarcie ofert zaplanowano na 15 grudnia. Wykonawca będzie miał 16 miesięcy na realizację inwestycji. Termin liczony jest od daty podpisania umowy.

(Źródło: UM Lublin)

8 komentarzy

  1. Byłem kiedyś na Tatarach chcieli mi zabrać rower. Udało się spie…..ć

  2. Czyli wydadzą pieniądze żeby było gorzej.

  3. Pięknie w tym Lublinie.
    Niektórzy moga tylko pomarzyć o mieszkaniu w dużym mieście na prawach powiatu.
    A urodzić się tam to już jak los na loterii.

  4. W jakiej odległości od okien, budynków przewidziane są zatoki i miejsca parkingowe? Mieszkańcy nic o tym nie wiedzą. To osiedle jest dla ludzi czy dla samochodów?

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport