Wtorek, 18 czerwca 202418/06/2024
690 680 960
690 680 960

Ważna zmiana w przepisach dotyczących oznakowania miodu

17 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2233). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc nowe przepisy zaczną obowiązywać od 18 kwietnia 2024 roku.

Zmiana dotyczy sposobu wskazywania w oznakowaniu miodów pochodzących z więcej niż jednego kraju informacji o krajach pochodzenia (w których miód został zebrany). Dotychczas możliwe było umieszczenie następujących, ogólnych informacji:

a) „mieszanka miodów pochodzących z UE” albo

b) „mieszanka miodów niepochodzących z UE”, albo

c) „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”.

Tego rodzaju informacje – od momentu wejścia w życie rozporządzenia – nie będą już możliwe do stosowania na miodach produkowanych w Polsce. Nowe brzmienie przepisu wymaga wskazania: „nazwy państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany”.

Należy podkreślić, że zgodnie z informacją wskazaną w uzasadnieniu do wprowadzonej zmiany celem nowelizacji rozporządzenia jest poprawa identyfikacji miodów na rynku w zakresie państwa pochodzenia. Zmiana jest odpowiedzią na wnioski pszczelarzy, którzy zwracali się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatami wprowadzenia skutecznych działań informacyjnych mających na celu udostępnienie konsumentom informacji o pochodzeniu miodu.

Ponadto w rozporządzeniu przewidziano okres przejściowy – czyli możliwość pozostawania w obrocie miodu oznakowanego w oparciu o dotychczasowe przepisy, do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2233

(źródło IJHARS)

Autor: redakcja

Dodaj komentarz