Niedziela, 14 lipca 202414/07/2024
690 680 960
690 680 960

Uroczyste otwarcie Stacji Hemodializ SPSK Nr 4 w Lublinie (zdjęcia)

Wczoraj w otoczeniu pacjentów i pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także reprezentantów rządu i władz samorządowych odbyło się uroczyste otwarcie Stacji Hemodializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Inwestycję zrealizowano w ramach zadania pn. „Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ”. Budowa nowego budynku stanowi pierwszy etap projektu. Na początek grudnia bieżącego roku zaplanowano rozpoczęcie kolejnego etapu, polegającego na modernizacji Klinicznego Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

Stacja Hemodializ

Nowy budynek Stacji Hemodializ stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia dostępu do świadczeń dla rosnącej liczby pacjentów z chorobami nerek. W ramach inwestycji wzrosła liczba stanowisk hemodializ z 13 do 19. Wśród nich zostały utworzone stanowiska dla pacjentów zakaźnych.

Zakupiono nowoczesne wyposażenie pozwalające na znaczne podwyższenie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych, zwiększenie komfortu pacjentów i poprawę warunków pracy personelu szpitala. Rezultatem realizacji projektu jest dostosowanie infrastruktury do wymogów, jakie nakładają obowiązujące w tym zakresie przepisy. Inwestycja umożliwia rozwijanie dotychczasowych i wprowadzanie nowych technik leczenia. Dodatkowo nastąpiły oczekiwane przez pacjentów poprawa warunków bytowych i podwyższenie jakości procedur medycznych. Budynek Stacji Hemodializ jest zlokalizowany nieopodal wejścia do szpitala od strony Izby Przyjęć Planowych. Składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem od strony wschodniej i przeszklonego łącznika prowadzącego do Klinicznego Oddziału Nefrologii w istniejącym budynku głównym SPSK Nr 4 w Lublinie. Wszystkie kondygnacje budynku są połączone dwiema wewnętrznymi klatkami schodowymi i dwiema windami przeznaczonymi do przewozu pacjentów i personelu. Nowa lokalizacja Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki zapewnia łatwą komunikację wewnętrzną zarówno z Klinicznym Oddziałem Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, jak i pozostałą częścią szpitala poprzez łącznik i tunel.

Inwestycja umożliwia usprawnienie procesu diagnozowania i leczenia, co wpływa na skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu i zmniejszenie ryzyka powrotu do szpitala. Powiększenie zasobów infrastrukturalnych zwiększa dostępność do etapu kwalifikacji, wstępnego leczenia nerkozastępczego oraz świadczeń o charakterze referencyjnym i dializoterapii. Realizacja inwestycji wpływa ponadto na zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. Zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wysokiej jakości wyposażenia oraz przebudowa infrastruktury są niezbędne do wykorzystania potencjału SPSK Nr 4 w Lublinie oraz podwyższenia standardu świadczonych usług.

Kolejnym krokiem w realizacji projektu „Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ” będzie przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń Kliniki Nefrologii, utworzenia izolatek do hospitalizowania pacjentów zakaźnych, zwiększenia liczby łóżek z 20 do 29 i przeniesienia ośrodka dializ otrzewnowych. Inwestycja zostanie zrealizowana po rozstrzygnięci trwającego obecnie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Powierzchnia nowego budynku Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki wynosi 1054 m². Pierwotna przestrzeń pełniąca jej funkcję (w ograniczonym zakresie) wynosiła 250 m². W wyniku przeprowadzenia całości prac w ramach „Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ” powierzchnia wykorzystywana do świadczenia usług medycznych w tych zakresach ulegnie zwiększeniu z 720 m² na 1 770 m².

Szpital zrealizował inwestycję ze środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej Ministra Zdrowia oraz środków własnych w ramach umowy nr DOI/SK/85112/6220/53/840 zawartej 24.09.2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ”.

Inwestycja została zawarta w programie Strategicznych Kierunków Rozwoju SPSK Nr 4 w Lublinie na lata 2022-2026.

Nefrologia SPSK Nr 4

Kliniczny Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK Nr 4 oraz Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki SPSK Nr 4, na bazie których funkcjonuje Klinika Nefrologii SPSK Nr 4, stanowią ośrodek o najwyższym, III poziomie referencyjności, wysoko wyspecjalizowany w nieinwazyjnej diagnostyce chorób nerek, leczeniu pierwotnych i wtórnych chorób nerek z chorobami o podłożu immunologicznym, leczeniu pacjentów z rozpoznaniem ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej choroby nerek, leczeniu nerkozastępczym w postaci hemodializy i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej oraz leczeniu ambulatoryjnym chorych po transplantacji nerek. Pacjentom oddziału wykonywane są badania ultrasonograficzne, EKG, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego.

Kliniczny Oddział Nefrologii SPSK Nr 4 jest jednym z największych świadczeniodawców w makroregionie lubelskim pod względem liczby pacjentów i hospitalizacji. W 2019 roku (przed pandemią) odnotowano 964 hospitalizacje, z których 31 proc. dotyczyło pacjentów z chorobami nerek, takimi jak: kłębuszkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, nefropatia cukrzycowa, zakażenia układu moczowego oraz choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek. 17 proc. to pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek a 14 proc. – pacjenci po przeszczepie nerki.

W oparciu o Kliniczny Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych funkcjonuje Regionalny Ośrodek Kwalifikujący do zabiegu przeszczepienia nerki od dawców żywych i zmarłych. Obecnie Poradnia Transplantacji Nerek SPSK Nr 4 obejmuje opieką 474 pacjentów po przeszczepie, natomiast Ośrodek Kwalifikujący zgłosił na krajową listę oczekujących na przeszczepienie 114 osób z terenu Lubelszczyzny.

Poza leczeniem pacjentów w strukturach Nefrologii SPSK Nr 4 w Lublinie realizowane są zadania dydaktyczne, a także naukowe, w tym z transplantologii klinicznej. Obserwacje z leczenia pacjentów z rozpoznaniem pierwotnych, oraz wtórnych chorób nerek, hemodializowanych i po przeszczepieniu nerki zostały opublikowane w czasopismach międzynarodowych naukowych. W Klinicznym Oddziale Nefrologii SPSK Nr 4 pracują doświadczeni lekarze i pielęgniarki z wykształceniem kierunkowym, specjalistycznym w zakresie nefrologii i transplantologii klinicznej. We współpracy z Zakładem Radiologii SPSK Nr 4 specjaliści oddziału przeprowadzają zabiegi biopsji nerki z użyciem najnowszej generacji aparatu USG pozostającym na wyposażeniu jednostki. Pacjenci mają również zapewniony nieodpłatny dostęp do innowacyjnych, kosztownych terapii poprzez udział w programach lekowych związanych z leczeniem wtórnej nadczynności przytarczyc czy leczeniem niedokrwistości w przebiegu przewlekłej choroby nerek.

(Źródło: SPSK4)

Jeden komentarz

  1. Wszystko to prawda,ale pacjenci dalej leżą na korytarzu jak dziesięć lat temu.

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport