Niedziela, 19 maja 202419/05/2024
690 680 960
690 680 960

Substancja ropopochodna w Bystrzycy. Na miejscu interweniowały służby (zdjęcia)

We wtorek rano od Czytelnika otrzymaliśmy informację o substancji ropopochodnej na powierzchni wody w Bystrzycy. Na miejscu interweniowała straż pożarna, strażnicy miejscy, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

We wtorek rano otrzymaliśmy informację o zanieczyszczeniu Bystrzycy substancją ropopochodną. Została ona ujawniona w rejonie ul. Nadbystrzyckiej, na wysokości mostku przy ul. Wapiennej. Nad rzeką interweniowała straż pożarna, strażnicy miejscy, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jak ustaliliśmy, wcześniej na jednej z pobliskich ulic była spora plama substancji ropopochodnej, która po opadach trafiła do kanału burzowego, a następnie do rzeki. Strażacy w rejonie ujawnienia zanieczyszczenia ustawili specjalną zaporę sorpcyjną na wodzie. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali do badań zanieczyszczoną wodę. O sprawie informacja trafiła również do Wód Polskich, czyli zarządcy rzeki.

To nie pierwszy raz, kiedy na Bystrzycy pojawiają się tego typu zanieczyszczenia. Strażacy wielokrotnie interweniowali do podobnych zgłoszeń w tym rejonie, jak również w rejonie ul. Romera na Wrotkowie. Zanieczyszczenia pojawiają się w wodzie po intensywnych opadach deszczu lub roztopach. Woda z substancjami ropopochodnymi trafia do lubelskiej rzeki za pośrednictwem kanałów burzowych.

Zanieczyszczenia ropopochodne w rzece mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ na środowisko wodne, ekosystemy i zdrowie ludzi. Zawierają toksyczne substancje, takie jak benzen, toluen, ksylen, fenole i inne. Kiedy te substancje dostają się do rzeki, mogą zatruwać wodę, co jest szkodliwe dla organizmów wodnych i może prowadzić do masowych obumierania ryb i innych organizmów. Niestety zanieczyszczenia ropopochodne mogą mieć skutki długoterminowe dla ekosystemów rzecznych. Aby zapobiec zanieczyszczeniom ropopochodnym w rzekach, ważne jest przestrzeganie przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa przy przetwarzaniu, transportowaniu i składowaniu ropy naftowej i innych produktów ropopochodnych. W razie awarii lub wycieku, konieczne jest szybkie działanie w celu ograniczenia skutków i oczyszczenia środowiska.

Substancja ropopochodna w Bystrzycy. Na miejscu interweniowały służby (zdjęcia)

fot. nadesłane GK

 

Substancja ropopochodna w Bystrzycy. Na miejscu interweniowały służby (zdjęcia)

fot. nadesłane GK

16 komentarzy

  1. Starorzecza Wieprza obstawione siatami kontroli nie ma żadnej.

  2. Janusz obrońca Grażynki

    pewnie jakiś pseudo mechanik olej wymieniał,

  3. Ale będą smaczne rybki , mniam, mniam :-).

Dodaj komentarz