Strażacy będą edukować młodzież o zagrożeniach, jakie niosą pożary lasów

Po raz kolejny lubelscy strażacy zorganizują akcję edukacyjną „Stop pożarom lasów”. W jej ramach chcą dotrzeć do młodzieży, aby ją uświadomić, jak duże jest to zagrożenie.

W środę Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Grzegorz Alinowski podpisał umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie dotyczącą sfinansowania kampanii edukacyjnej „Stop pożarom lasów”. Projekt ten ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym środowisku poprzez pożary lasów. Jest on skierowany do młodzieży uczęszczającej do szkół średnich na terenie województwa lubelskiego.

Jak wskazują lubelscy strażacy, problem pożarów lasów powraca każdego roku. Corocznie notowane są setki tego typu zdarzeń, w wyniku czego hektary terenów leśnych ulegają zniszczeniu. To z kolei ma bardzo negatywny wpływ na ekosystem, zaś skutki takich zdarzeń odczuwalne są przez długie lata. Ponieważ do pożarów lasów praktycznie zawsze przyczynia się człowiek, czy to w sposób niezamierzony, czy też celowo, postanowiono uświadamiać młodych ludzi, jak duże jest to zagrożenie.

Młodzież szkolna nie została wybrana przypadkowo. Osoby te wchodzą w dorosłe życie, dlatego też ich świadomość jest szczególnie ważna dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Projekt zakłada zorganizowanie konkursu plastycznego na plakat promujący akcję „Stop pożarom lasów” oraz przygotowanie filmu edukacyjno – promocyjnego. Na nagrody oraz rozpowszechnienie najlepszych prac w przestrzeni publicznej przeznaczona została kwota w wysokości 100 tys. złotych.

(fot. KW PSP Lublin)

Zobacz również

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Dzień Ziemi na UMCS
Rekrutacje do drużyny futbolu amerykańskiego Tytani Lublin
WeFilm – Lubelskie Dni Filmu
Wielki finał piłkarskiego Turnieju Wolności w województwie lubelskim
„Obieraczki kapuściane” w Muzeum Wsi Lubelskiej