Sobota, 13 kwietnia 202413/04/2024
690 680 960
690 680 960

Strażacy apelują o bezpieczeństwo w trakcie żniw

Każdego roku, okres żniw to czas kiedy dochodzi do pożarów: słomy, zboża na pniu, kombajnów i pras rolniczych do słomy. Jak dotychczas na terenie powiatu zamojskiego nie odnotowano tego rodzaju pożarów. W ubiegłym roku było 15 takich zdarzeń, w tym dwa dotyczyły sprzętów rolniczych (kombajnu zbożowego i prasy rolującej).

Przyczyny jak zwykle są różne, począwszy od nieumyślnych tj. niewłaściwa eksploatacja maszyn – zatarcie łożyska, niesprawne instalacje elektryczne, brak sprawnych gaśnic, a skończywszy na coraz rzadszym już wypalaniu słomy.

Strażacy przypominają o elementarnych zasadach bezpiecznego zachowania dla żniwiarzy:

– wykonywanie codziennych zabiegów konserwujących maszyn i urządzeń rolniczych (zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyna pożarów kombajnów czy pras do słomy),
– wyposażenie pojazdów rolniczych (ciągnik, kombajn) w sprawne gaśnice (zgodnie z przepisami gaśnice winne być poddawane przeglądom co najmniej raz do roku) – działania podjęte przy użyciu gaśnic w początkowej fazie pożaru ograniczają wysokość strat,
– rozważne używanie ognia otwartego – palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, natomiast bezwzględny zakaz palenia tytoniu obowiązuje przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów płodów rolnych oraz ich transporcie.

Przy ustawianiu stert, stogów należy zachować:

– dopuszczalną powierzchnię stert i stogów która nie może być większa niż 1000m2 a kubatura 5000m3,
– minimalne odległości (nie mniejszych niż 30 m od budynków wykonanych z materiałów palnych i 20m od budynków niepalnych, a także nie mniej niż 30 m od przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia i dróg publicznych),
– w stodołach zabronione jest garażowane pojazdów silnikowych, w których na stałe nie odłączono zasilania akumulatorowego i nie opróżniono zbiornika z paliwem.

– Mając powyższe na względzie apelujemy o rozwagę w okresie żniw, a szczególnie o zadbanie o odpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń, ich zabezpieczenie w sprawną gaśnicę, a także przestrzeganie zakazu wypalania słomy jak również zakazu palenia tytoniu przy obsłudze maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych i ich transportu – informuje mł. bryg. Marcin Żulewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

(źródło KM PSP Zamość)

4 komentarze

  1. Tak mieszczuch tego nie wiedz a ludzie że wsi I owszem pożary też wybuchają czasem od żucenia iskry z tłumika lub przyczyn niezależnych a stery No cóż jest ich obecnie coraz mniej

  2. I komu strażacy o tym przypominają? „Zawsze my tak robili i dobrze było, kto ma w żniwa czas na te wszystkie wymysły i inne gaśnice…”.

Dodaj komentarz

Z kraju