Czwartek, 23 maja 202423/05/2024
690 680 960
690 680 960

Spada liczba księży, chrztów i małżeństw. Za to więcej osób zaczęło chodzić do kościoła

Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące praktyk religijnych Polaków. Praktycznie wszędzie widoczne są spadki. Jeżeli już pojawia się wzrost, to jest on w okresie rok do roku. Patrząc na dłuższy okres, tendencja staje się odwrotna.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił najnowsze dane dotyczące praktyk religijnych Polaków. Wynika z nich, że w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło średnio 29,5 proc. zobowiązanych katolików, z czego 13,9 proc. przystępowało do komunii świętej. Oznacza to, że w porównaniu do ubiegłorocznego opracowania po raz pierwszy od wielu lat nastąpił wzrost, odpowiednio o 1,2 i 1 proc. Jednak patrząc na okres ostatnich pięciu lat, spadek wynosi aż 8,7 i 3,4 proc.

Jeżeli chodzi o nasz region, to w diecezji lubelskiej do kościoła chodzi 30 proc. wiernych, a 16,5 proc. przystępuje do komunii świętej. W diecezji sandomierskiej jest to odpowiednio 31,9 i 13,6 proc, w zamojsko-lubaczowskiej 36,6 i 19,6 proc. a w siedleckiej 38,6 i 18,8 proc. Z danych wynika jednoznacznie, iż na 100 osób uczestniczących we mszy św. 60 to kobiety, a 40 mężczyźni.

Ogółem w całym kraju działalność duszpasterską prowadziło 10 357 parafii katolickich, co stanowi wzrost o 0,01 proc. Liczba księży inkardynowanych do diecezji i eparchii wynosiła niemal 23,8 tys., czyli 219 księży mniej niż w roku poprzednim. Spadek zanotowano też w licznie alumnów diecezjalnych było 1,3 tys. do 1,2 tys., sióstr zakonnych z 16,3 tys. do 15,9 tys., a zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego 10,7 tys. do 10,5 tys. Zmniejszyła się również liczba domów zgromadzeń, z 2032 do 1985.

Patrząc na diecezje z naszego regionu to na terenie lubelskiej jest 271 parafii w tym 7 zakonnych, siedleckiej 249 parafii w tym 11 zakonnych, sandomierskiej 242 parafie w tym 9 zakonnych a zamojsko-lubaczowskiej 187 parafii w tym 4 zakonne. Liczba księży wynosi: diecezja lubelska – 871, siedlecka – 650, sandomierska – 603 a zamojsko-lubaczowska – 440. W przypadku księży posługujących duszpastersko jest to: lubelska – 575, siedlecka – 446, sandomierska – 394 a zamojsko-lubaczowska – 333. Liczba alumnów diecezjalnych, czyli osób przygotowujących się do święceń kapłańskich w seminariach duchownych wynosi zaś: diecezja lubelska – 38, siedlecka – 28, sandomierska – 22 a zamojsko-lubaczowska – 19.

W ubiegłym roku sakramentu chrztu udzielono 302,2 tys. osobom co oznacza spadek o 4,2 proc. Do I Komunii Św. przystąpiło niespełna 337,2 tys. osób. Sakrament bierzmowania przyjęło 304,7 tys. osób, a sakrament małżeństwa został udzielony 87,9 tys. parom. Dla porównania w 2020 roku było to 125 tys. par.

Obliczono również, ilu uczniów uczęszczało na lekcje religii w placówkach edukacyjnych. W skali całego kraju jest to 80,3 proc. W diecezjach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego odsetek ten był wyższy i wyniósł: 87,4 proc. w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 87,6 proc. w lubelskiej, 91,4 proc. w sandomierskiej a w siedleckiej aż 92,2 proc.

69 komentarzy

  1. Szczuli na kościół a efekt stał się odwrotny coraz więcej ludzi zaczęło chodzić do kościoła.

  2. Tylko pod krzyża znakiem, Polak w swym kraju będzie biedakiem.

Dodaj komentarz