Czwartek, 25 lipca 202425/07/2024
690 680 960
690 680 960

Rząd przyjął krajowy plan przeciwdziałania pedofilii

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości powstał Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich. Program, przygotowany pod nadzorem wiceministra Marcina Romanowskiego, został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów.

– Zatwierdzona przez Radę Ministrów w formie ustawy strategia określa działania na lata 2023-2026 . Gwarantuje najwyższe standardy ochrony dzieci przed przestępstwami. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni – powiedział na konferencji prasowej wiceminister Marcin Romanowski.

Plan jest integralną częścią „ustawy Kamilka”, która została złożona w Sejmie na fali oburzenia po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Nowe przepisy, przyjęte w lipcu br. przepisy zakładają m.in. stworzenie ogólnopolskiej strategii walki z przestępczością seksualną wobec dzieci. Przyjęty przez rząd plan zapewnia kompleksowe, interdyscyplinarne wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi. To m.in.:

 • skoordynowana analiza zagrożeń przestępczością seksualną;
 • program edukacyjny dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli);
 • szkolenia z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia;
 • wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów;
 • utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w Internecie;
 • kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin;
 • wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych;
 • działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci
 • poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych
  – zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

To ważny krok w kierunku ochrony dzieci przed przestępstwami seksualnymi i zapewnienia im bezpieczeństwa. Powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości zespół pod przewodnictwem wiceministra Marcina Romanowskiego prace nad strategią zaczął już w 2021 roku.

Obok przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, znaleźli się w nim eksperci z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerów.

(źródło MS)

Jeden komentarz

 1. a kiedy będzie zero kart wyborczych w kopertach xD

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport