Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Rozpoczynają się kolejne inwestycje drogowe w Lublinie. Ul. Zorza doczeka się remontu

Rozbudowa ul. Zorza, opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zana oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Lublinie, to inwestycje dla których Miasto wybrało już wykonawców. Nowa infrastruktura powstanie też w dzielnicy Sławinek – na budowę drogi w tej części miasta trwa postępowanie przetargowe. Ponownie ogłoszono także procedurę wyboru firmy, która przebuduje kładkę nad Filaretów.

– Sukcesywnie realizujemy zaplanowane zadania drogowe, ważne dla mieszkanek i mieszkańców poszczególnych dzielnic. Podpisanie umów z wykonawcami to ostatni krok, który zamyka formalnie procedurę zamówień publicznych i pozwala przystąpić do etapu wykonawczego. Niezwłocznie po zawarciu kontraktów, przekażemy drogowcom place budowy, by mogli rozpocząć realizację inwestycji w terenie. Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa ul. Zorza, a prace projektowe ruszą dla wielomilionowego zadania, jakim jest rozbudowa ul. Zana. Czekamy także na oferty od firm, które są zainteresowane budową ul. Sławinek oraz przebudową kładki w dzielnicy Rury – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Nowa ul. Zorza

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa ul. Zorza, na odcinku od ul. Głuskiej do granic miasta. Miasto podpisało umowę o wartości ponad 19,5 mln zł na realizację tego zadania z firmą Strabag. Nowa infrastruktura drogowa w dzielnicy Głusk ma być gotowa w drugim półroczu 2025 r.

Podpisana umowa dotyczy kompleksowej rozbudowy ul. Zorza na odcinku o długości ok. 1170 m, od skrzyżowania z ul. Głuską (z wyłączeniem wykonanego uprzednio wlotu) do granicy miasta. Projekt zakłada zachowanie istniejącej trasy ulicy, roboty budowlane będą realizowane w zakresie obecnego pasa drogowego poszerzonego o część wydzielonych działek sąsiednich. Powstanie ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokość 3,5 m, a także obustronne chodniki z kostki betonowej na całej długości. Wzdłuż północnej krawędzi jezdni powstanie dwukierunkowa bitumiczna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Całość uzupełnią trzy zatoki autobusowe o długości peronu 20 m i szerokości 3 m. Inwestycja przewiduje również wykonanie zjazdów do posesji oraz dwóch bitumicznych wlotów dróg bocznych z chodnikami.

Celem inwestycji jest też zapewnienie właściwego odwodnienia ulicy poprzez budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zostanie wykonany kanał deszczowy, którego zachodnia zlewnia zostanie włączona do istniejącego odcinka w ul. Głuskiej, a wschodnia, poprzez dodatkowy odcinek o długości około 715 m, do istniejącego kolektora w rejonie ul. Szklarnianej. Wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne oraz zdemontowana istniejąca napowietrzna sieć oświetlenia. Powstanie kanał technologiczny, a w związku z lokalnymi zmianami zagospodarowania terenu, przebudowie ulegną też istniejące sieci uzbrojenia (elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne) będące w kolizjach z projektowaną geometrią dróg.

Kolejne umowy w przygotowaniu

W najbliższych dniach planowane jest podpisanie kolejnych dwóch umów drogowych. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zana na całym odcinku, czyli od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano tę złożoną przez spółkę Mosty Katowice na kwotę 1,83 mln zł. Biuro projektowe będzie miało 17 miesięcy na przygotowanie dokumentacji. Przebudowa ul. Zana to inwestycja, którą Miasto chce zrealizować przy wsparciu źródeł zewnętrznych. W tym celu planuje aplikować o środki, składając wniosek na dofinansowanie z perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. W pierwszej kolejności konieczne jest jednak posiadanie gotowej dokumentacji projektowej, która określi dokładny zakres inwestycji oraz koszt jej realizacji.

Także w tym roku, na wybranych przejściach dla pieszych w Lublinie powstaną azyle, wyświetlacze prędkości oraz dodatkowe elementy uspokojenia ruchu. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zrealizuje PRD Lubartów za kwotę blisko 657 tys. zł. Obejmą one przejścia dla pieszych w rejonie ulic: Zemborzyckiej (przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), Wileńskiej (na odcinku ul. Wajdeloty – ul. Głęboka), Zana (przy ul. Krasińskiego), al. Witosa (ul. Rolna Osada), Krańcowej (ul. Kossaka) oraz Nałęczowskiej (ul. Gnieźnieńska). Na realizację tego zadania Miasto pozyskało wsparcie finansowe ze środków unijnych w kwocie blisko 400 tys. zł. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie realizacji wraz z rozliczeniem przewidziano na grudzień.

Nowa droga na Sławinku

Ul. Sławinek to kolejna nowa droga, na której realizację Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg. Zakres inwestycji dotyczy budowy ulicy o długości około 600 m, na odcinku od „serwisówki” wzdłuż ul. Willowej do ul. Północnej. W ramach zadania powstanie droga jednojezdniowa o szerokości 5 m, z dwoma pasami ruchu, z obustronnymi chodnikami. Prace drogowe obejmą również przebudowę zjazdów na przyległe działki, drogowcy zbudują też oświetlenie uliczne. Ogłoszone zamówienie uwzględnia również sieci podziemne – budowę kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Ponadto drogowcy przebudują i zabezpieczą linie elektroenergetyczne, infrastrukturę telekomunikacyjną oraz istniejące sieci, a także zbudują kanał technologiczny. Na zakończenie inwestycji zostaną wykonane nasadzenia zieleni oraz elementy stałej organizacji ruchu. Otwarcie ofert zaplanowano na 19 października. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na zbudowanie nowej infrastruktury, od daty podpisania umowy.

Miasto nie rezygnuje także z przebudowy kładki nad ul. Filaretów. Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte na ostatniej sesji Rady Miasta pozwoliły na ponowienie ogłoszenia przetargowego. Zakres zamówienia obejmuje: wymianę płyty pomostu kładki z ażurowej na pełną, wymianę balustrady płyty pomostu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów; konserwację i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji obiektu, odwodnienie płyty pomostu wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz uziemienie konstrukcji stalowej kładki. Termin realizacji zadania to 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 24 października.

(źródło UM Lublin)

7 komentarzy

  1. Ul. Zorza doczeka się remontu… nie byłbym taki pewny… wszystko zależy od wyników wyborów…

  2. szybko szybko bo wybory kończą się dziś o 21 !;) ciekawe czy wyrobią się 😉

  3. Komentujący nie odróżniają wyborów do parlamentu z wyborami samorządowymi!

  4. Chyba śnię, ulica Zorza zostanie wyremontowana, cud nad Bystrzycą. Dla przypomnienia, postawili tam znak o ograniczeniu prędkości do 30 km/h , takie są doły i wyboje. Ileż to czasu minęło, 20 lat czekania na remont – śmiech na sali .

  5. Nareszcie Zorza…no ale niecałe 1,2 km i czas 2 lata ?

  6. Po 20 latach-brawo dla de……. Chyba ze któremuś samorządowcowi się kolo urwało. Bo inaczej tego nie można wyjaśnić.

  7. Róbta, róbta bo następne wybory dopiero za 4 lata

Dodaj komentarz

Z kraju