Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Ponad 107 mln złotych ze środków unijnych dla lubelskiej Straży Pożarnej (zdjęcia)

Wczoraj podpisano porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Chodzi o realizację projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”.

Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne, typ projektu 1 i 2 programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, natomiast użytkownikami końcowymi Komenda Wojewódzka i Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego.

Rozbudowująca się infrastruktura drogowa, mieszkaniowa, nowopowstające przedsiębiorstwa, większa liczba mieszkańców na zurbanizowanym terenie, samochody, w tym auta elektryczne oraz bardzo duże zmiany klimatyczne powodują, że nie tylko rośnie liczba zdarzeń wymagających interwencji służb, ale także spada poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu. W związku z tym kluczowe jest właściwe przygotowanie służb, ze szczególnym uwzględnieniem Straży Pożarnej, która podejmuje szeroki zakres działań ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych czy minimalizujących negatywne skutki zdarzeń.

– Jest to pierwsza umowa w Polsce, gdzie będziemy w ramach nowej perspektywy wydawać pieniądze z funduszy europejskich dla lubelskiego. Jest to pierwszy konkurs, którego realizacja będzie trwała do końca grudnia 2025 roku. Sprzęt do realizacji zadań związanych ze zmianami klimatu i klęskami żywiołowymi jest nieodzowny. Tego sprzętu będzie bardzo dużo i mam nadzieję, że to będzie wpływało na ochronę naszego środowiska i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Wzmocnienie zasobów sprzętowo-technicznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, jak również przełoży się na efektywne prowadzenie działań i ograniczenie kosztów eksploatacji sprzętu, ze względu na mniejszą awaryjność nowego wyposażenia. Realizacja projektu w perspektywie długofalowej przyczyni się m.in. do: podniesienia poziomu bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach kryzysowych, poprawy bezpieczeństwa ekologicznego na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo, zmniejszenia zagrożeń wtórnych powstałych w wyniku niebezpiecznych zdarzeń, zmniejszenia strat materialnych ofiar zdarzeń, zapobiegania klęskom żywiołowym.

– Straż pożarna jest zawsze pierwsza na miejscu zdarzenia i dziś jest pierwsza po wykorzystanie środków unijnych. Postanowiliśmy zastosować innowacyjne rozwiązania przy suszach hydrologicznych – będziemy pozyskiwać dla OSP w każdym powiecie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją przewozu wody pitnej. Zapewniam, że już w przyszłym miesiącu pierwsze przetargi zostaną uruchomione i zmieścimy się w zamierzonym terminie – mówił Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski.

Główne założenia projektu

Dostosowanie możliwości reagowania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG) z terenu woj. lubelskiego na zagrożenia związane z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi, w szczególności w trudnodostępnym terenie (m.in.: w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, ekologicznego, chemicznego, wodnego i przeciwpowodziowego), kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej w sytuacjach kryzysowych, realizowane poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy (w tym pojazdy) dedykowany do działań związanych ze zwalczaniem ww. zagrożeń.

Niezbędny sprzęt i narzędzia

Projekt będzie polegał w głównej mierze na doposażeniu jednostek Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt i urządzenia, które stanowić będą uzupełnienie istniejących zasobów lub zastąpią sprzęt, który z uwagi na wysoki poziom wyeksploatowania przeznaczony jest do wycofania. Projekt swoim zakresem obejmował będzie jednostki Powiatowe i Miejskie PSP, a także OSP wchodzące w skład KSRG. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. pojazdy ratowniczo-gaśnicze, samochody z drabinami mechanicznymi, łodzie, quady, wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ewakuacyjnych oraz długoterminowych, a także podstawowe narzędzia do likwidowania skutków nawałnic i silnych wiatrów, rozszerzone zostaną także elementy związane z monitorowaniem i ostrzeganiem przed zagrożeniami.

W ramach inwestycji planuje się zakup m.in:
• 1 ciężkiego pojazdu ratownictwa technicznego z Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym (HDS);
• 1 samochodu ratowniczego dla Specjalnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z wyposażeniem;
• 2 średnich pojazdów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczenia skażeń i funkcją cięcia wodą;
• 1 ciężkiego pojazdu ratownictwa chemiczno-ekologicznego;
• 17 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w moduł sprzętu do usuwania wiatrołomów oraz skutków rozlewisk powodziowych;
• 1 średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w moduł sprzętu do usuwania wiatrołomów oraz skutków rozlewisk powodziowych;
• 20 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych typoszeregu 7/40 wyposażonych w zbiornik wody przystosowany do transportu wody pitnej oraz gaśniczej;
• 4 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych typu cysterna wyposażonych w zbiornik wody przystosowany do transportu wody pitnej oraz gaśniczej;
• 2 samochodów lekkiego ratownictwa wodnego;
• 3 pojazdów 4×4 z przyczepą i quadem;
• 167 pojazdów quad na przyczepie;
• 3 łodzi ratowniczych min. 6-osobowych na przyczepie;
• 4 łodzi ratowniczych z funkcją gaszenia;
• 4 zestawów do pakowania worków z piaskiem wraz z urządzeniem samozaładowczym;
• 4 zestawów oświetleniowych na przyczepie;
• 3 kontenerów do przewozu wody wyposażonych w zbiornik wody
przystosowany do transportu wody pitnej oraz gaśniczej.

Okres realizacji projektu – 2023 – 2025 r. Całkowita wartość projektu to 130 529 190 zł w tym koszty kwalifikowalne 129 198 190 zł. Planowany wkład własny wynosi 23 071 550 zł, natomiast wnioskowana dofinansowania z EFRR/EFS to 107 477 640 zł

Ponad 107 mln złotych ze środków unijnych dla lubelskiej Straży Pożarnej (zdjęcia)

Ponad 107 mln złotych ze środków unijnych dla lubelskiej Straży Pożarnej (zdjęcia)

Ponad 107 mln złotych ze środków unijnych dla lubelskiej Straży Pożarnej (zdjęcia)

Ponad 107 mln złotych ze środków unijnych dla lubelskiej Straży Pożarnej (zdjęcia)

Ponad 107 mln złotych ze środków unijnych dla lubelskiej Straży Pożarnej (zdjęcia)

Ponad 107 mln złotych ze środków unijnych dla lubelskiej Straży Pożarnej (zdjęcia)

Ponad 107 mln złotych ze środków unijnych dla lubelskiej Straży Pożarnej (zdjęcia)

(fot.  Łukasz Fraczek Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)

20 komentarzy

 1. tfu z unijnych ? lepiej niech się spali

  • … dobre ! … trafione

  • Łgaż z opozycji

   Jak wygramy wybory odrazu Niemcy wypłacą nam pieniądze taki jest układ.

   • Układ jest taki, kiedy PO wygrywa wybory to Karpiniuk z banakiem wychodzą z pierdla i od razu z Nowakiem i z Giertychem jako ochrona prawna przelewają tą kasę dla siebie. PO jak wiemy ma swoich specjalistów.

    • nie kryty krytyk

     wypowiadając się o poprzedniej władzy głosując na tą władzę różnica żadna. przecież PIS I PO to kolesie. dziwne że nie widzisz miliardów przewalonych przez tą władzę, ale właśnie tak sobie wyobrażam wyborców pisu, zero pojęcia tylko jęczenie bo tamci kradli. no kradli sporo, ale pis już ich dawno wyprzedził, a wierząc w to że PIS naprawi to co PO spier…liło pokazuje tylko twój marny poziom intelektualności, nie dziwi cię to że morawiecki doradzał złemu tuskowi a teraz jest wspaniałym obrońcą narodu bo jest w PIS.
     nie dziwi cię że w 2005 roku nie jaki janusz polskiej polityki kowalski był w pisie potem nosił kwiaty tuskowi żeby po iluś latach znowu być w pisie.. jakoś nie przeszkadzało ci że pis sprzedał dobrze prosperującą rafinerie oddając 30% udziałów arabom za 1.1 mld zł gdzie odrobią to w mniej niż 9 miesięcy. śmieszne jest to że nie jaka ANNA pisiorka, naśmiewa się z PO a pis kradnie wiecej. tacy ludzie są dla mnie nic nie warci i śmieszni.

 2. To będzie finansowane z tych funduszy, których dzięki PiS-owi nie otrzymamy? Ale zdjęcia przydadzą się do kampanii…

 3. Napisano, że spada poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu…
  Teraz, po dofinansowaniu, zamiast zwyczajowo wysyłanych do byle stłuczki 5-7 zastępów kibiców, wyśle się 7-12 zastępów i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu natychmiast wzrośnie.

 4. Straż powinna mieć bardzo dobry sprzęt. Ale z takiego paragrafu ”Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne” powinno być zupełnie coś innego finansowane.
  Za chwilę pod bezpieczeństwo ekologiczne podciągane będą zakupy czołgów i moździerzy

  • Dyrdymałkiewicz nijaki

   Ja z każdym nowo zakupionym moździerzem i czołgiem czuję się bezpieczniej, a jak słyszę, że „braciom” dostarczy się amunicji za miliony peelenów. to mało nie pęknę z dumy.

 5. Unijne srebniki? TFU pewnie od Tuska !! Niech lepiej się pali i wali jak cała Wolska marzeń jarosława. niech żyje towarzysz 1 sekretarz jarosław!! jarosław!! jarosław!!

  • Chciałbyś antyPolaku lewaku.

   • Jesteś przykładem, że propaganda żywcem z adolfa h. działa, zastanów się, kto tak naprawdę zyskuje na dzieleniu Polaków na lepszych i gorszych!?

    • Nie wymagaj zbyt dużo… ,,zastanów się” czy ,,pomyśl” – w sumie to szkalowanie publiczne w jego przypadku.

 6. No tak już jedna pani na dykcie czeku dostała na wózek do osp 950 tysi ale na koncie było już tylko 250 tysi

 7. Tak właśnie rządzi i dba o Polskę PiS. Za PSL z PO takie pieniądze grzecznie na kolanach zwracali do Brukseli.

 8. Prima aprilis

 9. I drugie sto baniek na zbudowanie garaży na to ustrojstwo. Ale w tym kraju jest przewalana kasa… A do specjalisty kardiologa dalej kolejka 18 miesięcy i więcej

 10. To już z zagranicy przysyłają czeki z tektury ?
  Czy PiS dostał normalne pieniądze a dał na tekturze ??

Z kraju