Sobota, 13 kwietnia 202413/04/2024
690 680 960
690 680 960

Pierwszą część już budują, drugą właśnie projektują. Mieszkańcy Nałęczowa poznają warianty planowanej trasy

W poniedziałek zaprezentowane zostaną warianty lokalizacyjne drugiego etapu obwodnicy Nałęczowa. Odbędzie się w tej sprawie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców.

Od początku roku trwają prace związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 830, dzięki któremu wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z Nałęczowa. Na liczącej ponad 5 km km trasie zlokalizowane będą 4 skrzyżowania, estakada o długości 374 m, chodniki, ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie i drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Jednak aby obwodnica Nałęczowa spełniała swoją rolę, a miasteczko nie utraciło statutu uzdrowiska, niezbędna jest realizacja całej trasy. Chodzi o to, że obecnie budowany odcinek jest pierwszym etapem zadania. Drugi, czyli od skrzyżowania w Strzelcach w stronę Wąwolnicy, jest na etapie planowania.

W związku z tym w najbliższy poniedziałek o godzinie 16:30 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, na którym przedstawione oraz omówione zostaną poszczególne warianty lokalizacyjne projektowanej drogi. Obecni będą zarówno miejscy urzędnicy, jak też przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, który odpowiadać będą na pytania jak też wyjaśniać wątpliwości.

(fot. ZDW)

Komentarze wyłączone

Z kraju