Organizują płatne staże dla osób poszukujących pracy

Polski Czerwony Krzyż w Lublinie organizuje kolejny cykl staży dla osób bezrobotnych. Tym razem zainteresowani mogą zdobyć pracę jako opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża po raz kolejny organizuje płatne staże dla osób poszukujących pracy. Projekt pn. „Przyszłość zależy od Ciebie” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach trwającego cztery miesiące stażu zawodowego uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienie i stypendium szkoleniowe. Nad wszystkim czuwać będzie profesjonalna kadra trenerska a całość zakończy się wydaniem Certyfikatu: Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Staże przeznaczone są dla osób w wieku 25 lat lub więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z III profilem pomocy lub niezarejestrowanych, niepełnosprawnych czy też korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Dla uczestników przewidziano możliwość zatrudnienia.

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu przy ul. Puchacza 6 w Lublinie oraz pod nr tel. 81 532 08 27 wewn. 17.

(fot. pixabay)

Zobacz również

Komentarze wyłączone

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Zoomikołajki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
„Bezpieczna sobota z Mikołajem w ODTJ WORD w Lublinie”
Życie świętego Stanisława Papczyńskiego w formie rysunków na piasku
Superauta dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
Pobiegnij leśnym szlakiem w szczytnym celu