Czwartek, 25 kwietnia 202425/04/2024
690 680 960
690 680 960

Od jutra w lubelskich szkołach będą pracować nauczyciele z Ukrainy. To pierwszy taki projekt w kraju

W Lublinie rusza program „Cash for Work”, który ma na celu wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w rozszerzeniu działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Miasto zapewniło pracę dla pedagogów, którzy już jutro pojawią się w szkołach.

W środę w niektórych szkołach na terenie Lublina rozpoczną pracę pedagodzy z Ukrainy. Dzisiaj Prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk podpisali odpowiednie porozumienie w tej sprawie. W ramach współpracy wdrożony zostanie pilotażowy program interwencyjnego zatrudnienia uchodźców, co jednocześnie będzie kolejnym krokiem wsparcie obywateli Ukrainy, którzy w Lublinie znaleźli schronienie i oczekują na zakończenie rosyjskiej agresji w ich kraju.

Działaniami objętych zostało 39 szkół: 31 podstawowych i 8 ponadpodstawowych. W zależności od liczby ukraińskich dzieci, jakie uczęszczają do danej placówki, przydzielono jednego lub dwóch asystentów. Łącznie zatrudnienie znalazło 47 nauczycieli z Ukrainy. Jak wskazują władze miasta, poza zapewnieniem odpowiednich warunków bytowych postanowiono pomóc uchodźcom w usamodzielnieniu poprzez stworzenie im miejsc pracy.

– Zadaniem pedagogów z Ukrainy będzie wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców w integracji oraz wspólnej pracy, co jest niezwykle ważne dla dzieci rozpoczynających naukę w nowym kraju. Cieszę się, że Lublin jest pierwszym miastem w Polsce realizującym tego typu projekt – mówi Krzysztof Żuk.

Nauczyciele, którzy rozpoczną pracę w lubelskich szkołach, zgłosili się sami. Projekt ma być realizowany przez najbliższe 3 miesiące. W tym czasie będą oni wykonywać swoje obowiązki po 6 godzin dziennie. Ich zadaniem będzie podejmowanie współpracy z pracownikami szkoły w zakresie realizacji zadań opiekuńczych w stosunku do uczniów pochodzących z Ukrainy, organizowanie w miarę potrzeb spotkań integracyjnych uczniów pochodzących z Ukrainy uczęszczających do różnych oddziałów klasowych szkoły, pomaganie w odrabianiu prac domowych, wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności adaptacyjnych, wspieranie uczniów w kontaktach z nauczycielami, czy też pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a opiekunami.

Na chwilę obecną do lubelskich szkół podstawowych przyjęto 1194 uczniów z Ukrainy, kolejne 83 osoby uczęszczają do szkół średnich. Natomiast w przedszkolach znajduje się 261 wychowanków pochodzących zza naszej wschodniej granicy. Kolejnych 180 młodych uchodźców uczy się w jednostkach oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Lublin. Ukraińskim nauczycielom wynagrodzenie będzie wypłacała Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Środki na ten cel pochodzą z amerykańskiej organizacji CARE.

Od jutra w lubelskich szkołach będą pracować nauczyciele z Ukrainy. To pierwszy taki projekt w kraju

(fot. UM Lublin)

36 komentarzy

 1. Bardzo dobra inicjatywa. Popieram!

 2. To już niedługo koniec Polski

 3. STOP KŁAMSTWOM HISTORYCZNYM❗❗❗

  A co z cerkwiami?
  Przecież dla Ukraińców kwestie ducha są równie ważne jak kwestie ciała?
  Zgłaszam projekt rozbudowy infrastruktury cerkiewnej i modernizacji i rozbudowy dotychczas funkcjonujących obiektów.

 4. Obniżki pensji nauczycieli powinny być z Ukrainy będą taniej uczyć.

 5. A gdzie się podział mój komentarz?

 6. I Czarnek na to pozwolił? Przecież to taki partiota wielki.

 7. A nauczyciel po studiach ale bez doświadczenia (jedynie 3lata) szuka pracy i znaleźć nie może….bo zawsze coś.
  Dzięki Polsko że dbasz o obywateli ale nie tych co potrzeba. !

Z kraju