Czwartek, 22 lutego 202422/02/2024
690 680 960
690 680 960

Od 100 zł do 56 tys. zł. Większość pracowników Urzędu Marszałkowskiego otrzymała nagrody

W 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wypłacił swoim pracownikom ponad 2 mln złotych nagród. W roku ubiegłym kwota ta była już trzy razy wyższa. Średnia nagroda wyniosła 5,7 tys. złotych.

O kwotach wypłaconych pracownikom w ramach dodatkowego wynagrodzenia Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego poinformował po wniosku w tej sprawie złożonym przez lubelską Fundację Wolności. Z zestawienia nagród przyznanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego za 2019 rok wynika, że na ten cel przeznaczono w sumie 6,5 mln zł. Otrzymało je 1133 pracowników, co oznacza, że nagrodzono zdecydowaną większość. Według danych z marca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim zatrudnionych jest 1235 osób.

Najwyższa nagroda wyniosła 56 tys. zł, najniższa zaś 100 zł. Średnia wszystkich nagród to 5770 zł. Najczęściej nagrody przyznawano za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, takie uzasadnienie występuje w 363 przypadkach. Na drugim miejscu jest zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, wykonywanie zwiększonej ilości zadań związanych z realizacją projektów, za co nagrodzono 181 osób. Za zaangażowanie w proces kontroli nagrodzonych zostało 68 osób, a za za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz wzorowe wypełnianie obowiązków i zaangażowanie w pracę 61 osób.

Łączna wartość nagród w urzędzie Marszałkowskim jest trzykrotnie wyższa niż w Urzędzie Miasta, który to zatrudnia znacznie większą liczbę pracowników. Najwyższą kwotę nagrody, czyli 56 tys. zł, otrzymał pracownik niepełniący funkcji publicznych. Jak tłumaczy Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności, taką samą kwotę, jednak łącznie, otrzymało 90 najniżej nagrodzonych pracowników. Jeżeli chodzi o osoby pełniące funkcję publiczną, najwyższe nagrody otrzymali skarbnik województwa lubelskiego Elżbieta Mocior oraz sekretarz województwa lubelskiego Zbigniew Załoga, oboje po 45 tys. zł.

Nagrody w kwocie od 22 do 28,5 tys. zł trafiły również do: dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Piotra Grabarczyka, dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Janusza Bodziackiego, dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Artura Domańskiego, kierownika oddziału zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Gabrieli Janickiej, kierownika filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej Dariusza Litwiniuka, zastępcy dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Ewy Płocicy-Poślednik, zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Marty Siek, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lidii Sokołowskiej oraz dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewy Szałachwiej. Z kolei najniższą z nagród wśród pracowników pełniących funkcje publiczne otrzymał Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Bartłomiej Polakowski. Na jego konto wpłynęło 1,9 tys. zł.

Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności dodaje, że Fundacja nie ocenia samych nagród. Uważa jednak, że informacja o nich powinna być jawna, z podaniem nazwisk wszystkich pracowników, gdyż nagroda to powód do dumy, a nie tajemnicy. Dlatego też we wtorek złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznych w zakresie imion i nazwisk, stanowiska i zakresu obowiązków pracowników urzędu marszałkowskiego niepełniących funkcji publicznych, którzy otrzymali nagrody za pracę w roku 2019 w kwocie 20 tys. zł lub większej. W tym przypadku chodzi o 26 osób.

(fot. archiwum)

48 komentarzy

  1. Nagroda za sumienność w wykonywaniu swojej pracy? W mojej firmie to należy do obowiązków służbowych i za to dostaję miesięczną PENSJĘ.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo