690 680 960

Nowe linie, inne trasy oraz częściej kursujące autobusy i trolejbusy. Wiadomo już, co się zmieni w komunikacji miejskiej

Ponad 2,7 tysiąca uwag od pasażerów wpłynęło do projektu nowej siatki połączeń lubelskiej komunikacji miejskiej. Część z nich uwzględniono i dziś ZTM przedstawił końcową koncepcję. Zmian będzie dużo, jednak na prośbę mieszkańców, z części z nich zrezygnowano.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zakończył prace związane z projektem optymalizacji oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej. Chodzi o zapowiadaną od dawna nową siatkę kursowania autobusów i trolejbusów. Na nazywaną przez wielu „komunikacyjną rewolucję” urzędnicy zdecydowali się z kilku powodów.

Przede wszystkim mowa o zbliżające się coraz większym krokiem otwarcie nowego dworca. Obecnie szereg tras przebiega w ten sposób, aby zapewnić dojazd w różne części miasta osobom, która przyjeżdżają do Lublina korzystając z dworca na Podzamczu. Kiedy autobusy komunikacji podmiejskiej oraz międzymiastowej zostaną skupione na nowym dworcu, tam przeniesie się ruch pasażerów.

Co więcej, jak podkreślają przedstawiciele ZTM, obecnie funkcjonująca siatka połączeń została ułożona ok. 50 lat temu i przez ten czas dokonywano jedynie mniejszych lub większych korekt kursowania poszczególnych linii. Dlatego też szykując zmiany tras, skupiono się również na tym, aby wzrosła częstotliwość kursowania autobusów i trolejbusów w poszczególnych dzielnicach, jak też większa była liczba połączeń bezpośrednich.

Po zaprezentowanych we wrześniu propozycjach odbyły się konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. W czasie ich trwania wpłynęło ponad 2,7 tysiąca uwag. Wszystkie z nich zostały przeanalizowane i rozpatrzone. Brali w tym udział zarówno eksperci, jak też firma zajmująca się tworzeniem nowej siatki połączeń. Dziś przedstawiono końcową koncepcję, która uwzględnia znaczną część zgłoszonych postulatów.

– Nowy układ komunikacyjny został wypracowany wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych i będzie sukcesywnie wdrażany po otwarciu Dworca Lublin. Z początkiem przyszłego roku, nowoczesny Dworzec stanie się centralnym węzłem przesiadkowym, integrującym w jednym miejscu różne środki transportu zbiorowego. Dlatego dobrze zaprojektowana, dostosowana do potrzeb przyszłych użytkowników sieć połączeń komunikacji miejskiej ma kluczowe znaczenie. Zaproponowany projekt zmian dotyczy nie tylko obsługi rejonu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, ale także obejmuje kompleksowe zmiany w układzie transportu zbiorowego w mieście. W ten sposób chcemy zwiększyć konkurencyjność komunikacji miejskiej, jako nowoczesnego i ekologicznego środka przemieszczania się po Lublinie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

Najwięcej, bo ponad 300 uwag, dotyczyło funkcjonowania linii nr 21, która miała zostać zlikwidowana. W tym przypadku postulaty dotyczące pozostawienia jej w obecnym kształcie zostały spełnione. To samo dotyczy pozostawienia linii nr 3 na obecnej trasie, o co wnioskowało ponad 150 osób. Wiele ze zgłoszonych przez pasażerów próśb zostało uwzględnionych częściowo, np. zapewnienie połączenia dzielnicy Czuby z ul. Wyścigową czy niewycofywanie linii nr 7 z ul. Chemicznej.

Najwięcej wniosków dotyczyło m.in. zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, które również zostały uwzględnione. Ponadto padały propozycje nowych połączeń, wydłużenia tras, funkcjonowania linii nocnych, przyspieszonych, obsługi Dworca, zmian numeracji linii czy rozkładu jazdy.

– Wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami wypracowaliśmy kompromisowe rozwiązania. Z jednej strony udało się uwzględnić w koncepcji kluczowe postulaty zgłaszane podczas konsultacji społecznych, a z drugiej zachowano nadrzędne cele nowej siatki połączeń. Finalnie, po wdrożeniu całości koncepcji, liczba linii kursujących w szczytach dnia powszedniego co kwadrans wzrośnie z 5 aż do 21, a kursujących co pół godziny wzrośnie z 15 do 35 – podkreśla Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Jeżeli chodzi o pozostałe wnioski, jakie uwzględniono, warto wymienić m.in. nie zmienią się trasy linii nr 3 i 54 kursujących do os. Szerokie; linia nr 7 dalej kursować będzie przez ul. Chemiczną i Rataja; bez zmian pozostaną także trasy linii 50 i 70 przy czym ta ostatnia zostanie jedynie wydłużona z Felina do nowej pętli Felin Kalinówka. Linia nr 8 od ul. Lipowej kursować będzie do ul. Poligonowej trasą linii 4; z os. Poręba do Dworca Głównego PKP bez zmian funkcjonować będzie linia 13; w ramach bezpośredniego połączenia Marysina i Snopkowa ze Śródmieściem Lublina wydłużono część kursów linii 18 ze Sławinkowskiej do Snopkowa oraz utrzymane zostanie funkcjonowanie linii 21 na dotychczasowej trasie.

Przewidziano zwiększenie liczby kursów linii 22 w dni powszednie szkolne do ulicy Pliszczyńskiej; rozszerzono liczbę linii umożliwiających dojazd z Wrotkowa do Tatar po wycofaniu linii 1; założono większą liczbę kursów z zachodniej części ul. Jana Pawła II do os. Świt w ramach linii 45 oraz linii 26 skierowanej do pętli Węglin Wróbla, do której dojeżdżać będzie także linia 31 wydłużona od os. Poręba. Dla zapewnienia połączenia nowych osiedli na Wrotkowie oraz ul. Diamentowej ze Śródmieściem, nowa linia 27 z ul. Poligonowej nie będzie kończyła trasy na Dworcu Lublin, tylko podążać będzie dalej do pętli ul. Żeglarskiej przez Krochmalną, Diamentową i Zemborzycką.

Przewidziano też bezpośrednie połączenie os. Moniuszki ze szpitalami w rejonie ul. Chodźki poprzez zmianę trasy linii 29, która będzie kursowała przez ul. Jaczewskiego, Chodźki, Lubartowską, Ruską, z kolei linia 30 kursować będzie na nowej trasie Zbożowa – Dworzec Lublin przez al. Warszawską, al. Kraśnicką, Zana, Filaretów i Głęboką. Nastąpi skomunikowanie Kalinowszczyzny z ul. Zana poprzez zmianę trasy linii nr 32 kursującej z Daszyńskiego do Lipniaka przez Lwowską, Pl. Litewski, Lipową, Nadbystrzycką i Zana. Dla pasażerów z os. Górki i Hajdowa-Zadębia zmodyfikowano trasę linii 39, która kursować będzie z Mełgiewskiej do os. Widok przez al. Andersa, Bramę Krakowską, Pl. Wolności, Nadbystrzycką i Jana Pawła II.

Uwzględniono też skomunikowanie ul. Nadbystrzyckiej przy os. Skarpa z ul. Zana i Szpitalem Wojewódzkim w ramach linii 161, która funkcjonować będzie na trasie z Węglina do Felina, natomiast dla zachowania połączenia ul. Filaretów z Politechniką założono skierowanie linii 44 z os. Widok przez ul. Filaretów i Zana do Nadbystrzyckiej. Linia 45 będzie wciąż obsługiwana przez autobusy na trasie Węglin Wróbla – Mełgiewska z przejazdem przez os. Świt i Nadbystrzycką przy Politechnice. Założono utrzymanie często kursującej linii 150 na niezmienionej trasie do os. Poręba przez ul. Jana Pawła II. Linia 153 będzie przejeżdżać ul. Muzyczną i przez Dworzec Lublin, lepiej komunikując nowy węzeł komunikacyjny z Felinem oraz Rurami. Zachowanie zostanie bezpośrednie połączenie szpitala przy al. Kraśnickiej z ul. Filaretów oraz dojazd z ul. Armii Krajowej do szpitali w pobliżu ul. Chodźki trolejbusem linii nr 154.

Powstanie też nowa, szybka linia nr 162 w relacji os. Poręba – Jana Pawła II – Diamentowa – Mickiewicza oraz szczytowa linia lokalna 71 na trasie os. Widok – Zana – Nadbystrzycka – Diamentowa – Zemborzycka – Herberta – Wyścigowa – Inżynierska – Diamentowa – Nadbystrzycka – Zana – os. Widok.

Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego wskazują, iż wdrażanie zmian będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności nastąpi wzmocnienie dotychczasowej obsługi w okolicach nowego dworca. Mowa tu o skierowaniu linii nr: 5, 22, 24, 52 i 74 bezpośrednio pod sam obiekt. Tym samym, jego obsługę komunikacyjną zapewniać będzie 12 linii. Ponadto obsługa tej części miasta odbywa się także dzięki skomunikowaniu ul. Wolskiej i Kunickiego. Oznacza to, że w okolice dworca dojedzie aż 23 linii, w tym jedna linia nocna: 1, 3, 5, 6, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 34, 45, 52, 74, 151, 154, 155, 160, 161 i N3.

Nowa siatka połączeń ma sprawić, że zwiększeniu ulegnie liczba połączeń do intensywnie rozwijających się osiedli mieszkaniowych: Węglina Południowego, Zielonego Wzgórza, Czechowa Północnego na Koncertowej czy do „nowego” Wrotkowa w okolicy ul. Granata. Zapewnione będą także nowe połączenia bezpośrednie, jak np. z ul. Granata do Śródmieścia, czy z ul. Koncertowej do Chodźki i na Pl. Litewski.

Przeprowadzenie badań jak i samo opracowanie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej to element międzynarodowego projektu realizowanego ze stolicą Mołdawii – Kiszyniowem „Move It Like Lublin”. Całość przedsięwzięcia została sfinansowana ze środków otrzymanego grantu – Lublin nie ponosi z tego tytułu żadnych wydatków.

39 komentarzy

 1. Już widzę te korki na Krochmalnej i Diamentowej !!!!! Brawo po raz kolejny dezorganizacja ruchu w mieście!!!!!

 2. Prosimy włodarzy tego miasta o likwidację buspasów w centrum Lublina. Chcemy aby można było dojechac do centrum bez korków sztucznie generownanym przez autobusy (zwłaszcza te złomy kupione z warszawy oraz inne szroty z całej Polski) akompaniamentu/ryku tych złomów.

  • Wyprowadź się na wieś, tam nie ma bus pasów.
   Najlepiej na taką wykluczoną komunikacyjnie to i autobusy nie będą ci przeszkadzały.

 3. Nic się nie zmieni. Największym problemem lubelskiego MPK i baraków przybocznych jest brak kierowców. Brak kierowców wynika ze śmiesznie niskich zarobków i buractwa na dyspozytorni.

  • a może to z Tobą był problem?

   • rotacja na poziomie 70% (na 10 nowych 7miu szybciutko zwija żagle) zarobki na poziomie 800€ (albo i nie+po latach nawet orki w tym kołchozie pokomuszym, niewiele „lepsze”) ale to „z nim” był problem 😂

  • Pytanie co to są śmiesznie niskie zarobki. Problem polega na tym że wszędzie są śmiesznie niskie zarobki. Większość ludzi zarabia najniższą plus ewentualnie premie.

  • Bo niby kto normalny pójdzie do pracy za 2500zł…? mając zawodowe PJ…? Zapomnij. W byle kurier e na busiku na B dostanie się więcej. Mając kwity na C lokalnie już dostaniesz 4500-5000, a na CE na kraj 6000-7000 i to już nierzadko stała pensja a nie kilometrówka. Na zagranicy to już od 7000 w górę a nierzadko jak masz dośw np na skandynawii to pod 15000 podchodzi. Sieć sorry… niech sobie mpk zatrudnianie dalej bezrobotnych z pośredniaka 😉 prawdziwy fachowiec sobie zawsze znajdzie pracę w tym kraju.

 4. Co tu komentować? Jak śpiewał kiedyś Lombard…”Nad ogromną,betonową wsią…itd”

 5. Hahaa taka rewolucja, że w sumie to nic się nie zmieniło 🙂 ale przynajmniej zaprzyjaźnione firmy sobie pozarabiały heehee

 6. Czyli dalej tylko 45 będzie jechać na były Ursus, gdzie pracuje dużo ludzi. A z centrum nie mam czym dojechać. 155 jeździ przez dzielnicę cudów( osiedle Grupowej), a z 39 jest daleko na piechotę do pracy. W doopie macie ludzi ciężko pracujących. Chcecie żeby ludzie jeździli zbiorkomem to dajcie jeszcze coś na Metalurgiczną. Kiedyś jeździły 1, 57

 7. Jeśli komentarz coś pomoże 🙏🏻 bardzo słabe jest połączenie z osiedla Sławin czyli przystanków Zielone Wzgórze czy Poligonowa. Odjeżdżają stąd tylko dwa autobusy nr 4 i 47, które mają strasznie długie i okrężne trasy. Niestety przez to mieszkańcy ul. Zielone Wzgórze czy Relaksowa najbliższy przystanek z wieloma połączeniami mają dopiero pod Ogrodem Botanicznym czyli min. 15 minut drogi na piechotę…przydałaby się tu jeszcze choć jedna linia która będzie przejeżdżać przez tą trasą, a nie jak wszystkie, które tu jadą w stronę ogrodu ul. Willowej. Zresztą wsiadając teraz w godzinach szczytu w linie nr 7 czy 2 jadących z Centrum, które są przepełnione ludźmi, że nie którzy nie mogą wsiąść już świadczy o tym jak słabe jest tu połączenie.

 8. ODDAWAĆ MI K**** 30 NA SMUGI

Dodaj komentarz

Kursy walut

 • USD 3.991zł 0.25%
 • GBP 5.0557zł 0.41%
 • EUR 4.3494zł 0%
 • CHF 4.567zł 0.35%

Polub nas