Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Naturalnie Lubelskie, czyli Międzypokoleniowy Piknik Ekologiczny w Dolinie Rzeki Ciemięgi

W niedzielę, 3 września, na błoniach przy kościele w Dysie, odbędzie się Piknik Ekologiczny pod hasłem „Naturalnie Lubelskie”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji dla uczestników.

Międzypokoleniowy Piknik Ekologiczny, jaki odbędzie się w podlubelskiej miejscowości Dys w gminie Niemce, ma na celu promowanie nadal mało znanego, a jednak pięknego obszaru chronionego parku krajobrazowego Doliny Rzeki Ciemięgi. Wydarzenie będzie również integracją i aktywizacją społeczno-zdrowotną osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. W związku z tym, w jego organizację zaangażowane zostały całe rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych prowadzonego przez Stowarzyszenie Być Bliżej Dziennego Klubu Aktywizacji Społecznej i Zdrowotnej Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

Nie zabraknie także gier i zabaw mających na celu międzypokoleniową integrację przekładającą się na wzrost samooceny oraz nawiązanie nowych przyjaźni. Dostępne będą również stoiska z tradycyjnymi potrawami kulinarnymi, rękodziełem artystycznym oraz wystawa prac malarskich wykonanych przez podopiecznych klubu. Do tego dochodzą gry i zabawy mające na celu integrację całych rodzin. Na scenie wystąpią: kapela ludowa z Ciecierzyna, dzieci z pobliskiej szkoły w Dysie, Gang Marcela, zespół Ciupaga a gwiazdą imprezy będzie Bayer Full.

– Organizacja tego typu wydarzeń sprzyja także budowaniu trwałych więzi tzw. samopomocy sąsiedzkiej. Buduje pozytywny wizerunek osób starszych i niepełnosprawnych w lokalnym społeczeństwie jako grupy osób, od których młodsze pokolenia mogą się jeszcze wiele nauczyć. Stworzenie dogodnych warunków do spędzenia wolnego czasu przez seniorów, w tym w osoby samotne i niepełnosprawne przekłada się także na ich coraz dłuższe zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, a co się z tym wiąże deinstytucjonalizację opieki i wzrost gospodarczy regionu – wskazują organizatorzy Pikniku.

Nie bez znaczenia są również działania promocyjno-informacyjne ukierunkowane na ekologię i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych. To z kolei ma wpływać na budowanie świadomości wśród mieszkańców na temat problemów, jakie niesie ze sobą dewastacja przyrody w tym m.in. charakterystycznych obszaru chronionego parku krajobrazowego Doliny Rzeki Ciemięgi wąwozów i zagajników leśnych. Chodzi o budowanie, już od najmłodszych lat, proekologicznych zachowań, powtórnego wykorzystania odpadów, czy też oszczędzania wody. Wydarzenie, to także kultywowanie zdrowego trybu życia opartego o turystykę w tym turystykę pieszą i rowerową opartą o istniejące już ścieżki i szklaki łączące miasto Lublin, gminę Niemce, gminę Lubartów warz z Kozłowieckimi lasami.

Rzeka Ciemięga i jej dolina uznane zostały za warte ochrony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarza ekologicznego Lubelszczyzny.

Do jednych z najpiękniejszych miejscowości położonych na terenie tego obszaru zaliczana jest właśnie miejscowość Dys. Ze względu na swoje górzyste ukształtowanie nazywana jest ona „Małym Zakopanem” z królującym na jednym z wzniesień XIV wiecznym Kościołem p.w. św. Jana Chrzciciela. Dlatego też wybór miejsca na organizację ekologicznego pikniku, nie mógł być inny.

Naturalnie Lubelskie, czyli Międzypokoleniowy Piknik Ekologiczny w Dolinie Rzeki Ciemięgi

9 komentarzy

 1. Wszystko cacy, ale księdza „dobrodzieja” nie zapraszajcie, bo jak Was pokropi wodą święconą z domieszką legionelli… mogą być kłopotu jak np. po wizycie w chińskim Wuhan

 2. To pusty lewacki łeb to co się dziwisz.

 3. to będzie że pis czy że dys ??
  a ks proboszcz cicho siedzi bo mu grzędę na kury za cmentarzem wybudowali

 4. gmina Niemce zadłużona na 2oo baniek
  ale co tam full bajer musi być
  bajerujta dalej

  • Miasto Lublin zadłużone na ponad 2 miliardy złotych ale co tam stadion i park musi być za grube miliony.

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo