Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Na kolację z pupilem? Sanepid nie mówi nie

Masz psa i chcesz spędzać z nim dużo czasu, również podczas posiłku w restauracji? Decyzję o tym, czy wpuszczać zwierzęta, podejmuje właściciel lokalu.

Przepisy prawa żywnościowego nie zakazują wprowadzania zwierząt domowych do zakładów gastronomicznych czy sklepów. Jednocześnie nie obowiązują przepisy, które nakazywałyby właścicielom lokali umożliwienie przebywania w nim z pupilem – z wyjątkiem psów asystującym osobom z niepełnosprawnościami.

Skoro nie ma żadnych formalnych regulacji, które zakazywałyby psom wstępu do restauracji, kawiarni czy baru, to coraz więcej lokali gastronomicznych zaprasza klientów razem z czworonogami. Pamiętajmy jednak, aby podczas przebywania w takim miejscu zwracać uwagę, czy pies nie przeszkadza innym gościom, nie zanieczyszcza przestrzeni i nie przeszkadza pracownikom. Im więcej grzecznych psów w restauracjach, tym więcej przedsiębiorców będzie chciało wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i będzie bardziej chętnie witać w swoich progach naszych czworonożnych przyjaciół.

To decyzja właściciela zakładu

Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku spożywczym, muszą zapewnić, że produkowana i wprowadzana do obrotu żywność jest bezpieczna dla zdrowia i życia. Zobowiązują ich do tego przepisy prawa żywnościowego, które dotyczą wszystkich państw członkowskich UE. W przypadku lokalu gastronomicznego czy sklepu odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą zatem właściciele takiego punktu.

Właściciel zakładu ma obowiązek opracować odpowiednie procedury, które będą zapobiegać zanieczyszczeniu żywności, w tym m.in. dostępowi zwierząt domowych do miejsc, gdzie żywność jest przygotowywana, przetwarzana lub składowana. Jeśli zdecyduje, że klienci mogą wejść razem ze swoimi pupilami, musi zapewnić takie warunki, aby obecność zwierząt nie powodowała zanieczyszczenia żywności. Z tego też powodu, nawet jeśli lokal jest przyjazny psom, właściciel lokalu nie zezwoli na ich przebywanie na zapleczu czy w miejscach, w których przygotowywane są potrawy.

Pies w restauracji: zabierać czy nie zabierać

Prawo nie zabrania wstępu zwierząt do zakładów gastronomicznych i sklepów, a właściciel lokalu może, ale nie musi zezwalać na ich przebywanie.

Jeśli właściciel restauracji czy pubu nie zgadza się na spędzanie czasu w jego lokalu razem z pupilem, nie musi uzasadniać takiej decyzji. Często chodzi jednak o troskę o gości z alergiami, czy tych którzy nie czują się komfortowo w towarzystwie psów. Dlatego jeśli przy wejściu do lokalu gastronomicznego nie ma jasnej informacji o możliwości wejścia z psem, warto zapytać o to pracowników.

Kto to kontroluje

To, czy przedsiębiorcy spełniają wymagania, sprawdzają organy urzędowej kontroli żywności, czyli w przypadku restauracji czy sklepu organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Osoba kontrolująca zakład podczas kontroli sprawdzi dokumenty potwierdzające, czy w danym zakładzie produkcji i/lub obrotu żywnością zostały opracowane i są stosowane odpowiednie procedury wewnętrzne.

Pies asystujący wchodzi zawsze

Właściciel lokalu nie może odmówić do niego wstępu psu asystującemu osobie z niepełnosprawnością[4]. Dlatego przy opracowaniu  procedur dotyczących dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP musi uwzględnić w nich, że w lokalu moją prawo przebywać psy asystujące. Procedury te mogą zawierać na przykład zasady eksponowania żywności, dzięki którym nie zostanie ona zanieczyszczona w czasie pobytu w lokalu psa-asystenta.

Podstawa prawna
art. 1 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1 z późn. zm.)
art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1 z późn. zm.)
rozdział IX załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
art. 59a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448)
(Źródło: GIS)

12 komentarzy

  1. To taka próba kupienia głosów wyborczych ?

  2. to korony już się nie boji sranepid xD

  3. Jak chcesz spożywać posiłek z czworonogiem to idź do schroniska dla zwierząt. Restauracja to nie chlewnia czy obora, jest dla ludzi.

  4. Brudasy to i z jednej miski z psem zjedzą

  5. A co na to pies? Może on nie chce? Kto ujmie się za jego prawami?

  6. To już nie ma ludzi uczulonych? Ludzi wyskrobywać a zwierzaczki adoptować, leczyć, operować. Trochę miarkujcie, kto woli towarzystwo zwierząt w restauracji i w łóżku kiedyś zwany był zoofilem teraz fajnopolakiem. Życie to nie chlew, psiecko to nie POtomek chyba że … .

  7. Jachira, pies nie kąsa z taką zajadłością jak ty,wąż nie ma w sobie tyle jadu co ty,jesteś jednokomórkowcem pislamistą.

  8. taaaa…jeść obiad…a obok stoi sobie czyjś pies i puszcza bąki…jakież to przyjemne…

  9. Mi odechciewa sie jesc w takiej restauracji. Dlatego udaje ze nie widze

  10. Prawdę mówiąc to wolę mieć przy sąsiednim stoliku ludzi z psem, niż z dziećmi. Nie ma wrzasków, biegania, płaczu i nikt nie uważa, że jego słoneczka mają więcej praw, niż pozostali bywalcy restauracji. Właściciel psa wie, że musi na psa uważać i dbać, aby pies nie był dla innych uciążliwy, bo inaczej będzie musiał opuścić lokal, a rodzice ze swoimi bezstresowcami mogą uprzykrzać innym pobyt w lokalu do woli.

Dodaj komentarz

Wiadomości z info112