Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Milejowowi się nie udało, teraz Stężyca chce być miastem. Będzie też szereg zmian na mapie Lubelszczyzny

Gotowe jest już rozporządzenie w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości. Na Lubelszczyźnie zmian będzie sporo.

Za dwa tygodnie, a dokładnie wraz z początkiem stycznia, tak jak co roku wprowadzone zostaną zmiany na mapie województwa lubelskiego. Tym razem chodzi głównie o korekty dotyczące nazw miejscowości. Oczywiście wcześniej przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Następnie wnioski trafiły do zaopiniowania do wojewody. Ten następnie skierował je do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W powiecie bialskim miejscowość Zagacie będzie się nazywała Zahacie, w powiecie biłgorajskim Czarny Las-Kolonia zmieni nazwę na Czarny Las, a w powiecie janowskim podzielona zostanie miejscowość Zdziłowice. Oficjalnie pojawią się wsie: Zdziłowice Pierwsze, Zdziłowice Drugie, Zdziłowice Trzecie i Zdziłowice Czwarte. Dotychczas były to jedynie części wsi Zdziłowice. Podobna sytuacja wystąpi w powiecie kraśnickim z miejscowością Polichna. Poszczególne jej części staną się odrębnymi wsiami: Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta oraz Podlesie.

W powiecie lubartowskim część Kierzkówki-Kolonia o nazwie Kokosz oraz część wsi Ciemno nazywane Krzywym Dębem staną się odrębnymi miejscowościami. W powiecie lubelskim z Pliszczyna wyodrębniona zostanie miejscowość Kolonia Pliszczyn, ze Świdnika Dużego – Świdnik Duży Pierwszy oraz Świdnik Duży Drugi. Natomiast w powiecie ryckim część wsi Swaty nazywana Kazimierzyn oraz część wsi Budki-Rososz o nazwie Kruków będą oddzielnymi wsiami.

Do tego zlikwidowanych zostanie szereg nazw miejscowości. W powiecie bialskim będą to: część wsi Drelów o nazwie Wiski, kolonia Głuchowo, część wsi Manie o nazwie Małe Błota, część wsi Rogoźnica o nazwie Podrogoźnica, część wsi Rozwadówka o nazwie Osiny, część wsi Pogorzelec – Podrany, kolonia Koroszczyn, Koroszczyn osada, kolonia Lebiedziew, kolonia Michalków oraz kolonia Wielkie Pole.

W powiecie chełmskim z mapy znikną: część wsi Czerniejów – Stara Wieś, część miasta Rejowiec Fabryczny – Zabłocie oraz część wsi Stasin Dolny – Kąty. W powiecie janowskim to samo czeka części wsi Godziszów: Daśkową Górę, Księżą Górę, Odnogę, Radujkę, Widzowską Górę, Zagrody, Zapaść i Zarzecze; części wsi Zdziłowice: Bychawkę, Dąbie, Iwany, Mazurowską Stronę i Południaki; część wsi Andrzejów o nazwie Pozagródki a także Zdziłowice wieś.

W powiecie kraśnickim zlikwidowane zostaną nazwy miejscowości: kolonia Blinów Pierwszy, kolonia Blinów-Kolonia, Nowy Kaczyniec, Polichna wieś oraz część wsi Polichna jaką jest Wypychów. W powiecie lubartowskim to samo czeka część miasta Kock o nazwie Przydatki i Wyrąb, część miasta Lubartów – Konstantynów i Popowizna oraz część wsi Niedźwiada – Wygnanów. Jeżeli chodzi o powiat łęczyński ta sama sytuacja dotyczy część wsi Stary Stręczyn – Las, część wsi Kopina – Majdan, część wsi Barki – Majdanek, przysiółek kolonii Podgłębokie – Ruski Kąt, przysiółek kolonii Garbatówka-Kolonia – Zalasocze oraz przysiółek kolonii Nowy Stręczyn jakim jest Żabia.

Na terenie powiatu łukowskiego z map zniknie część wsi Wólka Różańska – Wyrąbki, część wsi Oszczepalin Drugi – Krzywie, część wsi Bystrzyca – Piaski i część wsi Burzec – Sachalin, w powiecie opolskim części miasta Poniatowa: Ludwinów, Podszosie i Wydzirów, ww powiecie radzyńskim część wsi Przegaliny Małe – Uprawy, w powiecie ryckim części miasta Dęblin: Nowy Dęblin i Podlipie, w powiecie tomaszowskim część wsi Przeorsk – Długie, W powiecie włodawskim część wsi Dołhobrody – Wawdyje a w powiecie zamojskim część wsi Gorajec-Stara Wieś o nazwie Bliski Dół.

W województwie lubelskim nie będzie za to nowych miast. O nadanie praw miejskich starały się Turobin w powiecie biłgorajskim i Milejów w powiecie łęczyńskim. Oba wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Jeżeli chodzi o Turobin, to Wojewoda Lubelski wskazał na nieprawidłowości w zakresie określenia granic planowanego miasta. Mowa też m.in. o brakach i błędach w dokumentacji. Natomiast wniosek Milejowa, pomimo pozytywnej opinii wojewody, został odrzucony z uwagi na niezgodności w nazwach miejscowości. Z dokumentów wynika, iż siedzibą władz gminy Milejów jest miejscowość Milejów-Osada, natomiast w wykazie gmin i powiatów ujęto sam Milejów.

Wiadomo już, że w przyszłym roku o to samo będzie się starała również Stężyca w powiecie ryckim. Obecnie w miejscowości trwają konsultacje społeczne. Do 16 stycznia wypowiadają się oni czy są za nadaniem Stężycy praw miejskich, przeciw czy też wstrzymują się od głosu. Wcześniej, a dokładnie pod koniec września, radni jednogłośnie poparli propozycję.

(fot. Zwiedzaj Lubelskie)

10 komentarzy

  1. Nie powinno być Zachacie? Po co tworzyć nazwę miejscowości z błędem??

  2. Stężyca i miasto…! zapyziała wiocha i władzy odbija , chcą się pisiory dorwać do nowych stanowisk

  3. Cha,cha ,cha miasto tylko metalnosć i geny wiejskie .

  4. Milejowowi? Matko jedyna, mój 10-letni siostrzeniec posługuje się lepszą polszczyzną. Może trzeba się cofnąć do podstawówki i poćwiczyć odmianę rzeczowników .

  5. Nikt nie chce by Stężyca była miastem poza urzędasami.

  6. Stężyczanie podatki wzrosną jak w każdym innym „mieście” przemianowanym przez pis- i pensje urzędników
    Tego chcecie?

Z kraju