Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto szykuje budżet na przyszły rok. Wzrosną podatki i opłaty, na duże inwestycje nie ma co liczyć

W czwartek w ratuszy prezydent Krzysztof Żuk przedstawił założenia do projektu budżetu miasta na przyszły rok. Już na samym początku zastrzegł, że będzie on kolejnym z najtrudniejszych w historii samorządu. Wszystko z powodu wprowadzonych przez rząd zmian podatkowych, jak też braku należnej ustawowo subwencji rozwojowej.

Prezydent podkreślał, że opracowaniu budżetu towarzyszy dużo niepewności, jednak urzędnicy starają się, aby poziom usług dla mieszkańców miasta był utrzymany, a plan inwestycyjny kontynuowany. Wskazał jednocześnie, iż rząd stosuje nieprzewidywalne i jednorazowe rekompensaty wprowadzane w trakcie roku budżetowego, które nie pokrywają strat. W związku z tym obecnie budżet miasta wciąż ma ponad 320 mln zł na minusie. Krzysztof Żuk porównując dodał, że za tą kwotę można by zbudować 4 szkoły lub 100 zielonych skwerów.

– Miasto ma coraz mniejszą swobodę w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych, co powoduje, że o kierunkach rozwoju samorządów w coraz większym stopniu decydują nie priorytety władz lokalnych lecz wytyczne władz centralnych. Zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które nastąpiły w ostatnich latach, uniemożliwiają rzetelne przygotowywanie zarówno wieloletnich prognoz finansowych, jak i rocznego budżetu miasta, przez co przygotowanie budżetu na rok przyszły stanowi poważne wyzwanie na niespotykaną dotąd skalę – mówi Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin.

Urzędnicy wskazują, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd, łącznie w latach 2020-2023 ubytek dochodów miasta z tytułu udziału w PIT wyniósł ponad 560 mln zł. Owszem, rząd przyznał rekompensatę, jednak wyniosła ona tylko 236 mln zł.

Planowane inwestycje

Jednak idąc do konkretów miejscy urzędnicy wyjaśniają, iż środki w przyszłorocznym budżecie mają trafić przede wszystkim na kontynuację lub zakończenie inwestycji już realizowanych lub tych, które są w trakcie opracowywania dokumentacji. Do tego dochodzą zadania, na które Lublin otrzymał lub stara się o dofinansowanie zewnętrzne.

Mowa tu o budowie przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80, ul. Bliskiej, ul. Skowronkowej, przedłużenia ul. Węglarza, rozbudowie ul. Wallenroda i ul. Raszyńskiej, przebudowie kładki dla pieszych nad ul. Filaretów, rozbudowie ul. Samsonowicza, ul. Zorza, ul. Montażowej, modernizacji ul. Janowskiej, budowie ul. Sławinek i odcinka ul. Królowej Bony.

Utrzymane będą na dotychczasowym poziomie wydatki na oświatę i pomoc społeczną.

Przyszłoroczny budżet ma zapewnić środki na dalszą realizację Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej, przebudowę boiska przy ZSO nr 5 przy ul. Rzeckiego, budowę hal sportowych przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych i Szkole Podstawowej nr 31 oraz windy i łącznika w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ul. Hirszfelda. Planowane są również środki na przygotowanie budowy sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego budynki IV i V Liceum Ogólnokształcącego przejdą kompleksową termomodernizację.

Dzielnice

Kontynuowana będzie także realizacja zadań zgłaszanych w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic”. Opracowana zostanie dokumentacja na nową siedzibę Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, której budowa zaplanowana jest w latach 2025-2027. Zaplanowano finansowanie związane również z realizacją wielofunkcyjnego obiektu sportowego z funkcją stadionu żużlowego. Niezagrożone są także projekty w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu, Inicjatywy lokalnej i Programu wsparcia ogrodów działkowych. Kontynuowany będzie Program Ograniczania Niskiej Emisji oraz miejskie programy profilaktyczne i zdrowotne.

Wzrosną podatki i opłaty

Urzędnicy zaznaczają, że rządowe zmiany sprawiły, iż samorządy w coraz większym stopniu tracą należne ustawowo źródła dochodów, co w połączeniu z inflacją i niepewną sytuacją geopolityczną ma realny wpływ na utrzymanie stabilności finansów publicznych. Dlatego też, jak tłumaczy Skarbnik Miasta Lucyna Sternik, sytuacja ta wymusza zwiększenie partycypacji mieszkańców w kosztach świadczonych usług.

Miasto zaplanowało podwyżkę niektórych opłat i podatków. Wzrosną kwoty podatku od nieruchomości, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, opłaty za pobyt w bursie i internacie, za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także stawki opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

Zapewniono jednak, iż na dotychczasowym poziomie pozostaną ceny biletów komunikacji miejskiej, stawki opłat za gospodarowanie odpadami i postój w Strefie Płatnego Parkowania. Nie zmieni się również cennik Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz kwoty bazowe czynszu w lokalach mieszkalnych ZNK, a także stawki za najem socjalny lokalu. Miasto nadal nie będzie pobierać opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psów.

54 komentarze

  1. Ludzie sięgają dna.

    Cieszę się że wyprowadziłem się z tego miasta. Sana cena wody M3 kosztuje u mnie 3.80 zł. A podatek za działkę 12a i dom 188 m2 na cały rok 730 zł.

  2. Wywieźć na taczce łysego patodewelopera.

  3. Jest pomysł… Trzeba otworzyć jakąś Ambasadę w zachodniej Nigerii pod lubelskim patronatem, przepraszam raczej protektoratem i łoić emigrantów za grubą kasę. Albo, co łatwiejsze, założyć lubelski odział bollywood i importować za sowite wynagrodzenie kilka ekip filmowych z Azji. Następnie się ich eksportuje do Hollywood za jeszcze większą kasę. Po drodze referendum trzeba zrobić aby całą tą kasę wyprać! Cwaniactwa i złodziejstwa trzeba się uczyć od najlepszych! A lepszych od pisiorów nie znajdziemy!

  4. Opłata od posiadania psów by się przydała. W końcu zakłócają spokój szczekaniem i bieganiem po nocy komuś nad głową

  5. Ale OPTYMISTYCZNY nagłówek hahaha, czyli dalej będą dziurawe drogi 😀

Dodaj komentarz