Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto Lublin jest gotowe na rozpoczęcie procedury nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Lublin wprowadza kolejne działania pomocowe na rzecz uciekających przed wojną ukraińskich obywateli. Miasto jest gotowe na rozpoczęcie procedury nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, będącej efektem specustawy o pomocy dla uchodźców, która weszła w życie w ostatnich dniach.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Lublina przybyły dziesiątki tysięcy uciekających przed wojną. Samorządy są dzisiaj na pierwszej linii pomocy, to na nie w głównej mierze spadły zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy. Zaangażowanie w pomoc, szczególnie w kwestii: edukacji, zakwaterowania, dostępu do opieki medycznej, rynku pracy, wsparcia językowego i asystowania w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych jest i będzie ogromnym wyzwaniem dla polskich miast.

– Jak tylko pojawiły się pierwsze informacje o pracach nad ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, rozpoczęliśmy działania przygotowawcze. Od jutra uruchomimy punkty obsługi uchodźców z Ukrainy, by mieli możliwość wnioskowania o wszystkie świadczenia, które im przysługują na mocy specustawy. Jesteśmy jednak dopiero na początku tej trudnej drogi i będziemy musieli się zmierzyć z problemami, które jeszcze przed nami. Musimy być gotowi na długofalowe niesienie pomocy. Czekamy na jasne wytyczne rządu, które uszczegółowią dalsze kwestie związane z działaniami pomocowymi dla obywateli Ukrainy i osób, które goszczą uchodźców w swoich domach – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Powołanie Pełnomocnika ds. pomocy obywatelom Ukrainy

Lublin od początku wybuchu wojny w Ukrainie wspiera i solidaryzuje się z jej obywatelami. W celu lepszej koordynacji operacyjnych zadań związanych z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy, przybywającym do Lublina, Prezydent Krzysztof Żuk powołał Pełnomocnika ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi. Został nim Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Do jego zadań będzie należało w szczególności: koordynowanie we współpracy z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego działań w zakresie przygotowania, wyposażenia i funkcjonowania miejsc zakwaterowania tworzonych przez miasto; przygotowanie i wdrażanie procesów związanych z obsługą administracyjną uchodźców oraz koordynowanie we współpracy z właściwymi wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta Lublin pomocy charytatywnej od podmiotów zewnętrznych. Sekretarz Miasta będzie realizował te zadania w ramach swoich obowiązków. Już teraz wspierał on Prezydenta Miasta w koordynacji wielu z tych działań. Pełnomocnictwo da mu dodatkowe upoważnienie do reprezentowania Prezydenta i egzekwowania zadań realizowanych przez Miasto.

W środę 16 marca rusza proces nadawanie numeru PESEL

W środę (16 marca) w Urzędzie Miasta Lublin ruszy proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń, nie jest jednak potrzebny do lekarza czy szkoły lub przedszkola. Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, będą mogli zostać nie tylko beneficjentami programu 500 plus. Przysługiwać im będzie także, m.in. prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

– Jesteśmy gotowi. W ostatnich dniach przeprowadziliśmy testy nowego systemu. Wdrożone procedury to niezbędny krok do tego, aby zapewnić uchodźcom różnego rodzaju świadczenia, z zakresu opieki zdrowotnej, edukacji czy pomocy społecznej. W tym celu powstało Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy. Na obsługę obywateli Ukrainy przygotowane są również Biura Obsługi Mieszkańców. Dodatkowo dostaliśmy jedno urządzenie mobilne umożliwiające nadanie numeru PESEL. Będzie ono wykorzystywane w miejscach zbiorowego zamieszkania obywateli Ukrainy. Zgłosiliśmy już zapotrzebowanie do administracji rządowej o kolejne tego rodzaju urządzenia – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi.

Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy

Specjalnie utworzone Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy znajduje się przy ul. Zemborzyckiej 88 w siedzibie MOPR i czynne będzie w godz. 7.30-15.30. Obok stanowisk do nadania numeru PESEL znajdują się tam stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Urzędu Pracy. Złożenie wniosku będzie również możliwe w Biurach Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Kleeberga 12a, Szaserów 13-15 oraz Wolskiej 1, na stanowiskach do obsługi spraw obywatelskich. Planowane jest również uruchomienie stanowiska do nadawania numeru PESEL w punkcie recepcyjnym prowadzonym przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz w dodatkowej lokalizacji w Śródmieściu.

Kto może ubiegać się o numer PESEL

O nadanie numeru PESEL mogą się ubiegać uchodźcy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego. Procedura nie dotyczy jednak wszystkich obywateli Ukrainy, a jedynie tych, którzy do Polski przybyli bezpośrednio z terytorium swojej ojczyzny. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości ubiegającej się o to osoby, w oparciu o dostępne dokumenty, takie jak paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia. W wyjątkowych przypadkach jest również możliwość nadania numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. Procedura nadania numeru Pesel jest podobna jak w przypadku dowodu osobistego. Potrzebna jest fotografia i złożenie odcisków palców.

Dokumenty, które będą podstawą do nadania obywatelom z Ukrainy numeru PESEL to m.in. wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę, dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy Ukraina-Polska, fotografia spełniająca parametry fotografii jak do uzyskania dowodów osobistych dla obywatela naszego kraju, będzie możliwość wykonania jej na miejscy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.

Nabór wolontariuszy

Miasto Lublin rozpoczęło również nabór wolontariuszy do organizowanych przez siebie punktów noclegowych dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Zgłoszenia od mieszkańców chętnych do pomocy przyjmowane są za pośrednictwem miejskiego Contact Center. Chęć pomocy można zgłosić dzwoniąc na numer telefonu 81 466 1000, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.45-15.15. Wolontariusze zostaną przydzieleni do ośrodków noclegowych według bieżących potrzeb, na dyżury czterogodzinne, zgodnie ze wskazanymi preferencjami. Nie jest wymagana znajomość języków obcych. Pod tym numerem mieszkańcy Lublina mogą również zgłaszać chęć przyjęcia pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Działania pomocowe Miasta Lublin

Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę, Miasto Lublin uruchomiło pakiet działań pomocowych na rzecz uciekających przed wojną ukraińskich obywateli. Od pierwszych dni wojny działalność rozpoczął Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. W pomoc zaangażowane są również inne organizacje pozarządowe, wolontariusze oraz sami mieszkańcy. Lubelski model zarządzania obecną sytuacją kryzysową jest unikalny w skali kraju. Od pierwszych dni, ramię w ramię, Miasto Lublin współpracuje z organizacjami pozarządowymi, doskonale się uzupełniając.

Pomoc udzielona przez Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie:
– ponad 10 tys. osób znalazło schronienie w mieście,
– około 2 tys. wolontariuszy jest zaangażowanych w pomoc (w tym 462 tłumaczy),
– 16 interwencyjnych punktów noclegowych z ponad 2 tys. miejsc,
– 1107 posiłków wydawanych dziennie w obiektach noclegowych prowadzonych lub organizowanych przez Miasto,
– łącznie 8245 wydanych obiadów, 5397 śniadań oraz 4507 kolacji,
– 44 tiry z pomocą humanitarną, które trafiły do Lublina,
– 10 tirów oraz 7 busów z pomocą humanitarną przekazanych do Ukrainy,
– 150 ofert pracy dla obywateli Ukrainy,
– 923 zgłoszone miejsca pracy dla obywateli Ukrainy,
– 228 zarejestrowanych pracowników z Ukrainy,
– 38 miejsc przygotowanych w lubelskich żłobkach,
– 98 przyjętych dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
– 566 uczniów zapisanych do szkół podstawowych, LO i technikum,
– 69 uczniów przyjętych do jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty,
– 1973 wydanych paczek z trwałą żywnością w dwóch miejskich punktach,
– nieodpłatna komunikacja miejska,
– zerowa stawka opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania,
– pomoc dla zwierząt.

(fot. UM Lublin)

67 komentarzy

 1. Wyburzcie Wrońska Grygowa i inne baraki postawcie bloki komunalne socjalne w ich miejscu .Na co stadiony baseny czy rewitalizacja saskiego ludowego są ważniejsze inwestycje polatajcie dziury w ulicach zadbajcie o porządek i bezpieczeństwo co 3 wypadek w Lublinie jest na radzie przy makro może warto światła zrobić zróbcie coś porzytecznego a nie wyprzedajecie grunty w centrum miasta i wydajecie zgody na budowę molochów … Teraz bilety pesele pomoc Ukrainie wszystko byle zaistnieć medialnie

 2. E tam Lublin gotowy. Na tefałenach dopiero mówili, że nic nie jest gotowe, trwa chaos w samorządach i nie wiedzą jak samorządy mają do przyznania peselu podejść. Same problemy w tym tefałenie.

 3. Wściekła urzędniczka

  Lublin ma 12 skanerów w urzędzie i 1 mobilny uchodzców jest ok 40 tysięcy w Lublinie . Zamówione było dodatkowo 30 skanerów które nie dotarły. Urzędnik w godzinach pracy obsługuje max 200 osób.

  • A to pierwszy raz premier coś obiecał, a ludzie muszą wykonać?

  • 13 skanerów x 200 klientów I mamy 2600 peseli zrobionych, 40 tysięcy uchodzców obsłużymy w 3 tygodnie, chyba że urzędnicy zechcą pracować w weekendy i nadgodziny, ale o to ich nie posądzam starczyłyby 2 tygodnie. Ktoś mówi że to wszystko ma być zrobione już, dzisiaj, teraz, w jeden dzień?

 4. Chore [***] zróbcie porzadek na swoim podwórku a nie nie destabilizujecie kraj

 5. Ciekawe,czy rządcy naszego miasta czytają to forum…..?

  • Brat Bartłomiej

   Pewnie ci co umieją czytać, czytają – ale to zdecydowana mniejszość

 6. Czytają nie czytają niech się ogarną skoro stać to wszyscy niech mają darmowe przejazdy i zakwaterowanie zapewnione oraz pracę … Nic nie mam do obco krajowców pracuje z nimi od lat ale promocja wizerunku przy czyjejś tragedii jest dał mnie śmieszna tak płaczą że MPK nie zarabia że nie ma mieszkań dla potrzebujących nie ma nowych miejsc pracy a teraz co wyczarować to wszystko chcą ??

 7. Głupio fakt może za wiele spamu nie dostanę :p

 8. Czy prawa wyborcze też dostaną?

  • Krystian Cynglowski

   Oczywiście, a od tego tylko krok do powstania partii „Jedna Ukraina”. Jaruś i Donek się mocno zdziwią za kilka lat.

 9. Poszczególne gminy stają na wysokości zadania, tworzą miejsca, gdzie mogą zamieszkać uciekinierzy z Ukrainy, trzeba pochwalić samorządy, choć nie wszystkie …., W gminie Żyrzyn cisza, tylko zbiórki, administracja zamknięta za parawanem pandemii

 10. stx21 cync Lemocync Incign pokoje pracownicze w augustowie noclegi pracownicze augustow apartamenty komfort augustow augustow wczasowa 1 e-turysta augustow

Z kraju

Polityka i społeczeństwo