Wtorek, 21 maja 202421/05/2024
690 680 960
690 680 960

Mateusz Morawiecki o Ochotniczej Straży Pożarnej: „Nasze wielkie dobro narodowe” (wideo)

Premier Mateusz Morawiecki wczoraj odwiedził Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) w Kroczewie na Mazowszu. W trakcie wizyty szef polskiego rządu wręczył decyzję o świadczeniach ratowniczych 8 strażakom oraz przekazał flagę RP na ręce naczelnika OSP. W 2022 r. wszedł w życie pierwszy w historii polskiego pożarnictwa akt prawny w randze ustawy, regulujący kompleksowo organizację i funkcjonowanie OSP.

Specjalne świadczenia ratownicze dla emerytowanych strażaków

1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych regulująca organizację i funkcjonowanie OSP. Rozwiązania w niej zawarte wprowadziły świadczenia ratownicze dla ochotników, biorących czynny udział w działaniach ratowniczych. Dodatkowe pieniądze w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane są z budżetu państwa po osiągnięciu przez kobietę 60., a przez mężczyznę 65. roku życia. Ustawa reguluje również kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin, w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub poniesionej szkody w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

– Wsłuchując się w głos całego środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych zdecydowaliśmy się na pierwszą w historii ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ustawę, w której po pierwsze zabezpieczyliśmy dodatki emerytalne dla druhów i jednocześnie też solidne odszkodowania w przypadku tych, którzy zostali bardzo mocno poszkodowani w akcjach – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W ustawie zostały uporządkowane, w formie umowy, relacje pomiędzy gminą a OSP. Dzięki niej z budżetu państwa realizowane będą dla OSP również darmowe szkolenia oraz kursy na prawo jazdy kategorii C. Została wzmocniona ochrona prawna druhów-ochotników oraz wprowadzono legitymacje strażaka ochotnika, która upoważnia do korzystania z różnego rodzaju zniżek.

Program modernizacji służb mundurowych 

Państwowa Straż Pożarna (PSP) otrzyma blisko 2 mld zł w ramach programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025. Środki te będą przeznaczone na budowę nowych strażnic oraz modernizację istniejących. W ramach Programu zaplanowano również kupno łącznie 40 specjalnych pojazdów pożarniczych. Dodatkowo PSP zostanie wzmocniona o 750 nowych etatów przez 4 lata.

– Nigdy w historii III Rzeczypospolitej przynajmniej, nie było takiego czasu jak ostatnich kilka lat, kiedy przekazujemy sprzęt techniczny, zaawansowany, ale także po prostu wozy straży pożarnej, które w całej Polsce – w wioskach, miejscowościach, miasteczkach – służą nam wszystkim w możliwie doskonały sposób – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Pomoc w czasie trwania pandemii oraz wojny w Ukrainie

Państwowa Straż Pożarna zaangażowana jest w szereg działań wynikających z własnych zadań ustawowych oraz wspierających inne służby oraz podmioty, w tym wojewodów oraz samorządy.

Strażacy PSP razem z druhami OSP od początku walki z pandemią pomagali potrzebującym, m.in. dowożąc leki, żywność, niezbędne do życia artykułu oraz transportując personel medyczny. Od początku wybuchu wojny na Ukrainie, Straż Pożarna prowadzi również działania umożliwiające m.in. przyjęcie, transport i pobyt cudzoziemców na terenie naszego kraju. Strażacy wspierają działania administracji rządowej oraz samorządowej na wskazanych dworcach w całej Polsce.

– Ochotnicze Straże Pożarne – ponad 16 tys. w całym kraju – nasze wielkie dobro narodowe. Jednostki, które tworzą społeczności lokalne. Wszystko co robicie, na waszych posterunkach i niedawno w czasie pandemii oraz teraz na granicy w przypadku uchodźców, jest wspaniałą pomocą dla całej Polski – powiedział szef polskiego rządu.

Międzynarodowy Dzień Strażaka 

Sejm RP w 2002 r. ustanowił 4 maja oficjalne święto strażaków Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce. Dzień Strażaka przypada na dzień wspomnienia w kościele katolickim Świętego Floriana.

– Cała Polska dziękuje wam za waszą wspaniałą służbę. Za to, że nie tylko oddolnie tworzycie społeczności lokalne, ale poświęcacie swoje zdrowie, czas, serca dla nas Polaków w różnych okolicznościach. Dziękuję, że jesteście tam gdzie są pożary, powodzie i wypadki – podziękował strażakom Prezes Rady Ministrów.

Mateusz Morawiecki o Ochotniczej Straży Pożarnej: „Nasze wielkie dobro narodowe” (wideo)

Mateusz Morawiecki o Ochotniczej Straży Pożarnej: „Nasze wielkie dobro narodowe” (wideo)

Mateusz Morawiecki o Ochotniczej Straży Pożarnej: „Nasze wielkie dobro narodowe” (wideo)

Mateusz Morawiecki o Ochotniczej Straży Pożarnej: „Nasze wielkie dobro narodowe” (wideo)

(fot. wideo\źródło KPRM)

13 komentarzy

  1. minitor mi wypaliło od pana gęby