Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Lublin podsumował tegoroczny sezon turystyczny. Odnotowano nasilenie ruchu zagranicznych turystów

Miasto Lublin podsumowało tegoroczny sezon turystyczny. Zgromadzone dane wskazują na stopniowy powrót ruchu turystycznego do stanu sprzed ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Od początku czerwca do końca września br. Miasto Lublin odwiedziło blisko 250 tys. turystów i odwiedzających, z czego ponad 31 tys. stanowili obcokrajowcy, natomiast Lubelski Obszar Metropolitalny odwiedziło niemal 340 tys. osób, w tym ponad 41 tys. obcokrajowców. Liczba podróżnych w kolejnych miesiącach systematycznie rosła – z nieco ponad 44 tys. w czerwcu do prawie 74,5 tys. osób we wrześniu, by w drugiej połowie sezonu turystycznego osiągnąć wartość sprzed pandemii.

Sezon wakacyjny w 2021 roku upłynął przede wszystkim pod znakiem turystyki krajowej. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej turystów przyjechało do Lublina z obszaru województwa lubelskiego (63%) oraz mazowieckiego (17%), zaś miejsca, które najchętniej odwiedzano to Plac Litewski, Stare Miasto, Zamek Lubelski czy Centrum Spotkania Kultur.

– Za nami okres wakacyjny, który był sprawdzianem trendów w ruchu turystycznym po trudnym, pandemicznym 2020 roku. Potwierdziły się optymistyczne prognozy i pomimo utrudnień spowodowanych epidemią wielu turystów i odwiedzających, jako cel swoich podróży wybrało właśnie Lublin. Nasze Miasto wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród młodych ludzi. Nie chodzi już tylko o jego akademicki, ale również turystyczny potencjał. Utrzymanie tego trendu jest dla nas szczególnie ważne w perspektywie 2023 roku, kiedy to Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, będzie Europejską Stolicą Młodzieży – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W bieżącym roku odnotowano również nasilenie ruchu zagranicznych turystów i odwiedzających, zarówno w porównaniu z 2020, jak i 2019 rokiem. Największy wzrost dotyczy podróżnych z Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Ponadto do stanu sprzed pandemii powróciła liczba turystów pochodzących m.in. z Izraela, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Francji, Austrii i Węgier. Jak wynika ze zgromadzonych danych, do Lublina najczęściej przyjeżdżali mieszkańcy Izraela, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA, zaś miejsca które najchętniej zwiedzali to Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście oraz Ogród Saski.

Zebrane dane pozwoliły również na ustalenie profilu turystów i odwiedzających. Jak wynika z analizy, największe zmiany dotyczą struktury wiekowej. W ubiegłych latach, w analogicznym okresie roku, największy odsetek odwiedzających Lublin notowany był w grupach wiekowych 36-45 i 46-55 lat. W tym roku można zauważyć wzrost podróżnych w wieku od 21 do 34 lat, spośród których najliczniejszą grupę stanowią osoby między 21 a 25 rokiem życia (20% wszystkich turystów).

Zmianie uległy również preferencje, co do długości pobytu podróżnych. Zdecydowanie częściej odwiedzający wybierali Lublin na jednodniową podróż (38%), a także pobyt od 3 do 5 dni (30%). Spadło zaś zainteresowanie pobytami 2-dniowymi i powyżej 6 dni.

Dane do analizy ruchu turystycznego w mieście zbierane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych turystów i odwiedzających. Metoda ta daje możliwość przedstawienia całościowego i dokładnego obrazu ruchu turystycznego.

Lublin podsumował tegoroczny sezon turystyczny. Odnotowano nasilenie ruchu zagranicznych turystów

Lublin podsumował tegoroczny sezon turystyczny. Odnotowano nasilenie ruchu zagranicznych turystów

(fot. lublin112.pl, UM Lublin)

2 komentarze

  1. Turyści he he . 90% z pod lubelskich wiosek i 10% z Izraela co zostawiają kasę tylko w koszernej restauracji .

    • W artykule napisane jest zagranicznych -równie dobrze moze ratuszowi chodzić o Ukraińskich :))
      Obecnie też trwa zwiekszony napływ turystów – przez zielona granicę :))

Z kraju