Poniedziałek, 26 lutego 202426/02/2024
690 680 960
690 680 960

Lubelszczyzna będzie miała trzy nowe miasta. Jest już wstępna decyzja w tej sprawie

Starania o przywrócenie praw miejskich przyniosły skutek. Odpowiednie wnioski zostały zatwierdzone przez radnych i wojewodę, teraz ostateczną decyzję podjęło MSWiA.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o nadaniu statusu miasta 34 miejscowościom z całego kraju. Wśród nich są trzy z naszego regionu: Piszczac w powiecie bialskim, Turobin w powiecie biłgorajskim oraz Czemierniki w powiecie radzyńskim. Władze każdej z nich wcześniej złożyły odpowiedni wniosek w tej sprawie. Do tego zostały one pozytywnie zaopiniowane przez radnych i wojewodę lubelskiego. Również w konsultacjach społecznych większość osób była za takim rozwiązaniem.

W przypadku każdej z miejscowości, jak wskazał resort, za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przemawiało szereg uwarunkowań. Mowa tu m.in. o: cechach funkcjonalno-przestrzennych wykazujących miejski charakter; posiadanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy też posiadanie już w przeszłości praw miejskich. Do tego, poza Turobinem, na tym terenie praktycznie zanikła działalność rolnicza lub też głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest działalność pozarolnicza. Jeżeli chodzi o Piszczac, powierzchnia miasta ma wynosić 330,25 ha, Turobin ma mieć 160,29 ha, a Czemierniki 334,27 ha.

Kolejną zmianą ma dotyczyć siedziby władz gminy Godziszów. Będzie się ona znajdowała w Godziszowie Trzecim. Nie oznacza to jednak, że urzędnicy się przeprowadzą. Związane jest to z planowanym podziałem wsi Godziszów na odrębne miejscowości:: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi i Godziszów Trzeci. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działająca przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie zaopiniowała ten podział. Wszystkie zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie projekt ustawy jest na etapie ostatecznego opiniowania.

26 komentarzy

  1. Beka, znam ładniejsze miejsca na kandydaturę na miasto. A ty takie coś XD

    • Twoja wioska nigdy nie będzie miastem. Nie słuchaj sołtysa upojonego alkoholem który opowiada farmazony pod sklepem.

  2. Turobin miastem… Dobre…

  3. PiS poszerza okręgi wyborcze, Turobin niecałe 1000 mieszkańców, miasto haha

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo