Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Kolejne opaski życia trafią do lubelskich seniorów. Usługa jest całkowicie bezpłatna

Miasto Lublin pozyskało środki finansowe, które przeznaczy na zakup kolejnych opasek bezpieczeństwa dla seniorów. Ponad 212 tys. zł pozwoli na zaopatrzenie w te urządzenia 200 osób w wieku powyżej 65 lat, będących mieszkańcami Lublina. Usługa jest całkowicie bezpłatna dla uczestników programu.

– Zapewnienie oraz rozwój zróżnicowanych form wsparcia dla najstarszych mieszkańców miasta jest jednym z priorytetów prowadzonej przez nas polityki społecznej. Korzystając z wysokich kwalifikacji pracowników wdrażamy nowe technologie, sprzyjające zwiększaniu aktywności i samodzielności seniorów. Jednym z naszych sztandarowych projektów w tej dziedzinie jest ciesząca się dużym zainteresowaniem usługa teleopieki. Opaski służące do wzywania natychmiastowej pomocy dają seniorom poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwalają na niezależność. Dodatkowe źródło finansowania umożliwi wyposażenie w te urządzenia więcej osób – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski przyjmowane będą od 9 do 20 maja, w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 81 466 55 60, 81 466 55 61, 539 867 635. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę należy spełnić następujące kryteria: mieć co najmniej 65 lat, być mieszkańcem Lublina,
wyrazić zgodę na udział w programie oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki, a także zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

Zakładana na nadgarstek opaska dostosowana jest do potrzeb osób powyżej 65. roku życia. Aby zwiększyć funkcjonalność posiada maksymalnie jeden przycisk umożliwiający wysłanie sygnału SOS oraz bezpośrednie połączenie głosowe z Centrum Teleopieki. Wyposażona jest w miernik tętna, detektor upadku, czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS, wskaźnik poziomu ładowania baterii oraz krokomierz.

W razie potrzeby urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikiem Centrum Teleopieki, który po otrzymaniu zgłoszenia udziela w zależności od sytuacji wsparcia przez telefon, prosi o interwencję osobę z najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), pracownika pomocy społecznej lub wzywa odpowiednie służby ratownicze.

Seniorzy zakwalifikowani do skorzystania z opasek otrzymają także dodatkowe wsparcie domowe w celu zminimalizowania trudności związanych z użytkowaniem opaski, jakie z powodu wieku, niepełnosprawności czy obaw w korzystaniu z tego urządzenia mogą mieć osoby z nich korzystające.

Programem teleopieki w zakresie zaopatrzenia w opaski życia lubelscy seniorzy objęci są od września 2019 roku. Dzięki szybkiej reakcji udało się od tego czasu przeprowadzić 108 interwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ratowania życia. Dotychczas z opasek życia skorzystało 1415 mieszkańców powyżej 60. roku życia.

Pozyskane fundusze pochodzą z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

(fot. UM Lublin)

Jeden komentarz

  1. Wow bezpłatna a nie łaska dopisać co się stanie po okresie pilotażowym? Ile wtedy firma zażąda za kontynuację? Czy opaski pójdą do kosza?

Z kraju