Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Jeszcze w tym roku do Polski mogą trafić pierwsze środki z KPO

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała z Komisją Europejską aneksy do umowy finansowej i umowy pożyczkowej dot. KPO. Dzięki temu zwiększony zostanie budżet na realizację polskiego KPO, a do Polski już wkrótce trafi 20 proc. zaliczki z RePowerEU.

Podpisanie aneksów do ww. umów to konsekwencja przyjętej 8 grudnia br. przez Radę UE, czyli ministrów do spraw finansów państw członkowskich, zaakceptowanej przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zmienionego polskiego KPO i nowego rozdziału REPowerEU. Decyzja weszła w życie 11 grudnia br. To oznacza, że Polska otrzyma dodatkowo 2,76 mld euro (ponad 12 mld zł) dotacji i 23 mld euro (102 mld zł) preferencyjnych pożyczek.

– Obustronne podpisanie aneksów stanowi ostateczną gwarancję, że pierwsze środki z RePowerEU najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną przekazane Polsce. Dzięki temu już niedługo będą mogły być realizowane kolejne projekty z polskiego KPO, które przyczynią się do dalszego, społeczno-gospodarczego rozwoju naszego kraju – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od marca koordynowało prace nad rewizją KPO. Jego zmiana wynikała z konieczności uwzględnienia nowego unijnego instrumentu RePowerEU, który dotyczy transformacji energetycznej. Jest to odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys energetyczny związany z wysokim wzrostem cen energii oraz koniecznością uniezależnienia od surowców z Rosji.

Środki z REPowerEU to dodatkowe wsparcie, które zostanie przeznaczone na szeroko pojętą transformację energetyczną, w tym na: inwestycje w rozwój i modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz magazynowanie energii; infrastrukturę do wytwarzania paliw alternatywnych, w tym z morskiej energetyki wiatrowej; upowszechnianie energetyki obywatelskiej; tworzenie społeczności energetycznych i wspieranie ich w stosowaniu OZE; zrównoważony transport, rozwijanie zielonych umiejętności oraz efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Blisko 60 mld euro z KPO

KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.

(Źródło: MFiPR)

2 komentarze

  1. a kto ich będzie oddawał przy tych lichwiarskich procentach i w jakiej wysokości – pomysleliście co zostawiacie własnym dzieciom i wnukom ..????- o dupe POtłuc takie POmysły .!!

  2. Pani Małgorzato usilnie proszę o wskazanie płatnika/spłatnika/ tych srebrników szczególnie z tzw p o ż y c z k i PO doliczeniu lichwiarskich procentów …!!!! Sprawa następna – jeśli ma Pani dzieci to tą decyzją założyła im Pani PO- wróz wisielczy jeszcze przed rozpoczęciem dorosłego życia . Winszować takiego rozmachu i mamci .!!!

Dodaj komentarz

Z kraju