Jesteś pracodawcą? Skorzystaj ze wsparcia MUP w Lublinie

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia ze środków MUP do składania wniosków na tworzenie miejsc pracy.

Pracodawcy mogą pozyskać fundusze dla osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Aktualnie MUP posiada środki finansowe, w ramach których może przyznawać pracodawcom granty na utworzenie stanowiska telepracy wypłacane w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia

-Wsparcie z MUP mogą otrzymać też pracodawcy chcący zatrudnić bezrobotnego do 30 roku życia. W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przez okres pierwszych 12 m-cy zatrudnienia – informuje MUP.

Urząd Pracy zachęca też pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w wieku 50+. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 lat przez okres 12 m-cy lub 24 m-cy w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 60 lat. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegóły tutaj – kliknij !

Świadczenia aktywizacyjne – kliknij!

Bon zatrudnieniowy – kliknij!

Dofinansowanie do wynagrodzenia – kliknij!

2015-03-12 10:27:23
(fot. MUP)

Zobacz również

Jeden komentarz

  1. tak jasne bylem w UP bo chciałem zatrudnić bezrobotnego to odrazu mi powiedzieli ze nie maja pieniedzy jedynie staz … to jest kpina ale na ukrow to pieniadze sa

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Zoomikołajki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
„Bezpieczna sobota z Mikołajem w ODTJ WORD w Lublinie”
Życie świętego Stanisława Papczyńskiego w formie rysunków na piasku
Superauta dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
Pobiegnij leśnym szlakiem w szczytnym celu