Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Jesienne warsztaty bezpieczeństwa ruchu drogowego „Mistrzów w drodze” na Lubelszczyźnie i Mazowszu

18. października na terenie Lubelszczyzny i Mazowsza startują jesienne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Mistrzowie w drodze”. Po działaniach w małopolskich, kujawsko–pomorskich i pomorskich szkołach średnich eksperci brd ruszają edukować uczniów w województwie lubelskim oraz mazowieckim. Kolejne spotkania z młodzieżą w tej edycji programu planowane są w łódzkim. Spośród uczestników warsztatów zostaną wyłonieni młodzi kierowcy, którzy przejdą trening techniki jazdy z wykwalifikowanymi instruktorami na specjalnych torach.

„Mistrzowie w drodze” to ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowany do młodych kierowców. Organizowany jest po raz trzeci przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji firm kontynuowany w Partnerstwie z PKN ORLEN. Eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego odwiedzają uczniów ostatnich klas szkół średnich, by przeprowadzić warsztaty edukacyjne. Z grona uczestników spotkań po zdanych testach wiedzy zostają wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy.

Spotkania prowadzone są w formie dialogu z młodymi ludźmi, a znaczną część programu stanowią ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem dedykowanych tej tematyce narzędzi edukacyjnych. Podczas rozmowy z ekspertami KCBRD i Policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jest okazja do właściwej interpretacji niektórych przepisów ruchu drogowego i klarownego spojrzenia na przyczyny zdarzeń drogowych. Młodzi kierowcy mogą podzielić się swoimi pierwszymi doświadczeniami za kierownicą i wskazywać obszary, w których szczególnie potrzebują edukacji.

Ważnym doświadczeniem dla uczestników warsztatów są eksperymenty z użyciem alkogogli, narkogogli oraz sprawdziany własnych zachowań z refleksomierzem, aparatem Piórkowskiego.

Do tej pory szkoły zgłosiły chęć udziału w warsztatach ponad 12 tys. uczniów ostatnich klas szkół średnich. Podczas warsztatów zostaną wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy. Dla młodych kierowców to szansa poznania, w kontrolowanych warunkach, krytycznych sytuacji, jakie zdarzają się na drodze. To też okazja zdobycia umiejętności skutecznego panowania nad pojazdem i unikania niebezpieczeństw.

Edukacyjny program brd „Mistrzowie w drodze” Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji firm kontynuowany w Partnerstwie z PKN ORLEN organizowany jest na terenie całej Polski. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2020. Celem programu jest edukacja młodzieży w tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wspieranie młodych kierowców w pogłębianiu umiejętności prowadzenia pojazdu poprzez praktyczne treningi techniki jazdy.

Ambasadorem akcji jest Kajetan Kajetanowicz – wielokrotny rajdowy mistrz Europy i Polski. Patronat nad programem objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Harmonogramu warsztatów woj. lubelskim

18 października 2022 godz. 08:30
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9

18 października 2022 godz. 13:00
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Elsnera 5

19 października 2022 godz. 08:30
Zespół Szkół w Poniatowej, ul. Fabryczna 16c

19 października 2022 godz. 13:00
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, ul. Polna 18

20 października 2022 godz. 08:30
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20

Jesienne warsztaty bezpieczeństwa ruchu drogowego „Mistrzów w drodze” na Lubelszczyźnie i Mazowszu

(fot. mat. prasowe)

Komentarze wyłączone

Z kraju