Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Energetyka cieplna w województwie lubelskim pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Wykazano nieprawidłowości, są zawiadomienia do prokuratury

9 listopada w siedzibie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie odbył się briefing prasowy, na którym przedstawiono wyniki kontroli dotyczącej energetyki cieplnej w regionie. Wykazano szereg nieprawidłowości. Konsekwencją ustaleń kontroli jest złożenie dwóch zawiadomień do prokuratury.

W briefingu udział wzięli: Edward Szempruch – p.o. Dyrektor Delegatury w Lublinie, Rafał Padrak – p.o. Wicedyrektor Delegatury, odpowiedzialny za koordynację, nadzór merytoryczny i prawny kontroli oraz Łukasz Pawelski – Doradca Prawny z Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK, pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego NIK.

Kontrola Przestrzeganie standardów emisyjnych i działalność inwestycyjna komunalnych przedsiębiorstw energetycznych w województwie lubelskim prowadzona była w latach 2018-2021 i objęła następujące przedsiębiorstwa z regionu: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej (PEC Biała Podlaska), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim (PEC Radzyń Podlaski), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. (PEC Lubartów) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie (MPGK Włodawa).

– Kontrola była bardzo wynikowa – mamy ponad 50 wniosków pokontrolnych, ustalenia są ciekawe – mówił podczas briefingu Edward Szempruch.

Głównym celem kontroli NIK było sprawdzenie, czy gminne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w regionie lubelskim dotrzymywały obowiązujących standardów emisyjnych oraz czy zapewniły prawidłową eksploatację instalacji i urządzeń ograniczających nadmierną emisję pyłów i gazów.

– Zbadaliśmy również kwestię handlu emisjami gazów cieplarnianych, do tej pory nie zajmowaliśmy się tymi zagadnieniami w delegaturze – mówił Rafał Padrak.

Podczas kontroli zweryfikowano również, czy umowy PEC z dostawcami węgla oraz przedsięwzięcia inwestycyjne były zawierane i realizowane prawidłowo, a także czy przestrzegano przepisów odnośnie wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych.

Stwierdzono m.in., że:
– MPGK Włodawa i PEC Radzyń Podlaski nie naliczyły (lub zaniżyły naliczanie) kar umownych (ponad 200 tys. zł w przypadku PEC Radzyń Podlaski) dostawcom węgla za nienależyte wykonanie umów.
– PEC Biała Podlaska nie naliczyło wykonawcy budowy ciepłowni kar umownych w kwocie ponad 6,5 mln zł, oraz wypłaciło temu wykonawcy 23 mln zł, pomimo nieprzedłożenia przez niego dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, co naruszało przepisy Prawa zamówień publicznych.

Zawyżone wynagrodzenia

NIK wykazała, że we wszystkich czterech skontrolowanych spółkach członkom zarządów lub rad nadzorczych wypłacano wynagrodzenia o zawyżonej wysokości. W trzech spółkach wynagrodzenia nie zostały zamrożone na poziomie ustalonym przez przepisy ustaw budżetowych, wskutek czego zawyżono wynagrodzenia łącznie o ponad 526 tys. zł. W efekcie kontroli część spółek wyeliminowała nieprawidłowość i odzyskała nienależnie wypłacone wynagrodzenia. Zwrócona kwota nie stanowi jednak nawet połowy niesłusznie wydanych pieniędzy.

Członkom zarządu PEC, oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego, przysługiwało wynagrodzenie zmienne, uzależnione od realizacji celów zarządczych. Wystąpiły przypadki wypłacania członkom zarządów wynagrodzeń bezkrytycznie lub mimo, że nie osiągali oni wymaganego poziomu realizacji celów zarządczych.

Jak przekazuje NIK, cele zarządcze były wytyczane nierzetelnie, w podobny sposób była oceniana ich realizacja. Na przykład wypłata wynagrodzenia uzupełniającego za 2020 r. dla Prezesa PEC Lubartów o wysokości 54,1 tys. zł została przyznana na podstawie celów zarządczych określonych po zakończeniu tego roku. W wyniku nierzetelnej oceny realizacji celów zarządczych MPGK Włodawa, PEC Biała Podlaska i PEC Radzyń Podlaski wypłaciła nienależne wynagrodzenia w kwocie łącznie ponad 190 tys. zł.

Briefing w Delegaturze w Lublinie był kolejnym z serii briefingów lokalnych organizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Podczas wydarzeń przedstawiciele NIK prezentują wyniki kontroli szczególnie ważnych dla lokalnych społeczności.

– Obecnie prowadzimy bardzo ciekawe kontrole doraźne, na ten moment jest ich osiem. Z pewnością poinformujemy państwa o wynikach – zakończył Edward Szempruch.

(fot. źródło NIK Lublin)

10 komentarzy

 1. Wszyscy trzej jegomościowie są na stanowiskach jako „pełniący obowiązki”. Czy to aby nie obejście prawa w związku z nierozpisywaniem konkursów na te stanowiska cwaniaczki?
  Zacznijcie porządki od siebie!!!

 2. Kontrolować urzędy i ich wydatki na nagrody

 3. Wszędzie dobrze nasrrrrane od lat……..

 4. Warto byłoby skontrolować nasz LPEC.

 5. Panie marszałku wysoka izbo

  Zakładam się,że nikt z winnych nie poniesie większych konsekwencji,a nienależne wynagrodzenia nigdy ne zostaną zwrócone.

 6. Teraz wreszcie wiem dlaczego ogrzewanie jest takie drogie.

 7. Akurat ustalenia NIK w zakresie rzekomo zawyżonych wynagrodzeń to bujda na resorach. Ale cóż, NIK ustalił po swojemu, ogłosił i jest news …

 8. Już wiadomo na co idą te podwyżki za ciepło… A tak swoją drogą to co sądzicie o kolejnych podwyżkach za ciepło w Lublinie? Tu niby Rząd zapewnia że podwyżki nie będą większe niż 42% a LPEC już kolejną podwyżkę wywalczył w URE.. Łącznie już jest ponad 60% a za miesiąc znowu złożą wniosek o podwyżki i znowu nas ułupią…..

Z kraju