Niedziela, 23 czerwca 202423/06/2024
690 680 960
690 680 960

Duże zastrzeżenia do zobowiązania spółki TBV. Miasto nie opublikowało dokumentów o Górkach Czechowskich

Przeciwnicy planowanej inwestycji na Górkach Czechowskich wytaczają kolejne działa wobec inwestora. Jak twierdzą, nie ma szans, aby publiczne przyrzeczenie prezesa spółki zyskało moc prawną. Oberwało się też miejskim urzędnikom.

Im bliżej daty referendum, w którym mieszkańcy Lublina mają się wypowiedzieć na temat przyszłości Górek Czechowskich, tym bardziej przybiera na sile aktywność przeciwników inwestycji, jak też spółki, która chce ją realizować.

Lubelskie Towarzystwo dla Natury i Człowieka zarzuca miejskim urzędnikom, że nie chcą opublikować szeregu dokumentów dotyczących Górek Czechowskich na poświęconej referendum miejskiej stronie internetowej. Powodem takiej decyzji ma być obawa o narażenie Gminy Lublin na zarzut braku obiektywizmu.

Wśród dokumentów, które nie zostały udostępnione mieszkańcom są m.in.: obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2000 roku, w którym Górki są terenem „chronionym przed urbanizacją”; opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt zabudowy mieszkaniowej na Górkach, która to ma być krytyczna wobec projektu nowego Studium zakładającego zgodę na blokowiska, jak też ekofizjografia podstawowa do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin 2009 oraz Aneks z 2015.

Do tego ekofizjografia problemowa dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie (2011) oraz Aneks z 2014; stanowisko Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Lublina; raport z inwentaryzacji przyrodniczej wąwozów przez zespół pod kierunkiem prof. Mariana Harasiumiuka z 2018 oraz rysunki historycznych planów zagospodarowania.

Jak twierdzą przedstawiciele Lubelskiego Towarzystwo dla Natury i Człowieka, mają to być oficjalne dokumenty planistyczne, opracowania wykonane na zlecenie Urzędu Miasta lub opinie oficjalnych organów doradczych Ratusza.

– Udostępnienie oficjalnych miejskich dokumentów i ekspertyz ważnych dla wyrobienia sobie zdania w przedmiocie referendum miałoby świadczyć o braku obiektywizmu, a jawna agitacja dewelopera w miejskich obiektach sportowych z obiektywizmem się już nie kłóci. Strona referendalna miała służyć przekazaniu mieszkańcom wszystkich potrzebnych materiałów, a tych najważniejszych tam nie ma. Są za to chyba najpaskudniejsze zdjęcia Górek jakie tylko były w zasobach urzędu. Najwidoczniej Ratusz uważa, że mieszkańcy podejmą właściwszą decyzję na podstawie wszechobecnych billboardów i spotów reklamowych, które rzetelnie poinformują ich, że opór przeciwko zabudowie Górek jest zachowaniem samolubnym – twierdzi Krzysztof Gorczyca, z Towarzystwa dla Natury i Człowieka w Lublinie.

Z kolei lubelski działacz i społecznik Andrzej Filipowicz przyjrzał się dokładnie zobowiązaniu, jakie we wtorek podpisał prezes zarządu lubelskiej spółki TBV Investment Wojciech Dzioba.

Jak już informowaliśmy, w obecności mediów i notariusza zadeklarował on na piśmie, że pierwszy etap oddania parku nastąpi jeszcze przed pierwszym etapem oddania mieszkań oraz, że cały park zostanie urządzony i przekazany na własność Lublinowi w terminie pięciu lat od rozpoczęcia pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowych na Górkach Czechowskich. Zobowiązał się również do urządzenia na 75 ha tego terenu parku naturalistycznego i przekazania go miastu Lublin za 1 zł.

Jak twierdzi Andrzej Filipowicz, praktycznie nie ma szans, aby stało się ono ważne. Wszystko z powodu zapisu mówiącego o tym, że zobowiązanie będzie miało moc wykonawczą w przypadku, w którym „TAK” odpowie większość uprawnionych mieszkańców Lublina. Obecnie jest to minimum 131 tysięcy 890 osób. Do tego niezbędne jest przekroczenie progu referendum wiążącego, czyli około 79 tysięcy 140 uprawnionych do głosowania. Aby tyle osób wzięło udział w referendum, praktycznie nie ma możliwości.

Obie strony, czyli zarówno spółka TBV jak też Towarzystwo dla Natury i Człowieka zapowiedzieli kolejne działania mające na celu przedstawienie mieszkańcom swoich racji. Spółka w piątek rano zdradzi kolejne szczegóły dotyczące parku, przeciwnicy inwestycji szykują zaś Marsz dla Górek Czechowskich.

(fot. lublin112.pl)

46 komentarzy

  1. nie w referedum

  2. znam temat tylko pobieżnie ale czytam i czytam i już wiem że nic nie macie do gadania hahaha ale was zrobili w bambuko na cacy… BRAWO POLSKA haha

  3. Czy Wojciech Dzioba TBV nie nosi przypadkiem mycki?

  4. Pewnie będzie jak z torem, dalej głosujcie na takich ludzi.

  5. Głosujcie na NIE. Niech sobie to zagrodzą, zakazują wstępu itd. Proszę bardzo, ale powietrze będzie dla wszystkich. Nie chcę umierać od smogu. Inni mam nadzieję również nie chcą. Zabudowa znacznie pogorszy jakość powietrza. To nie tylko zablokowanie przewietrzania tej części miasta przez wysokie budynki. To również kolejne tysiące samochodów (w dzisiejszych czasach przypada po kilka sztuk na jedną rodzinę), dodatkowe tony śmieci i po prostu dużo większa liczba ludności. Już teraz nie da się normalnie przejść, żeby nie dostać z łokcia lub nie natknąć się na wściekłą madkę której wszystko od każdego się należy.
    Każdy kto ma choć trochę rozumu będzie próbował zablokować TBV.