Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Do lubelskich strażaków trafi samochód wsparcia dekontaminacji, przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE (zdjęcia)

Do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w kraju trafi 13 samochodów wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE. Jeden z nich trafi do Lublina.

Na wyposażenie 13 jednostek PSP tj. KM PSP Wrocław, KM PSP Lublin, KM PSP Kraków, KM PSP Rzeszów, KM PSP Katowice, KM PSP Szczecin, KM PSP Łódź, KM PSP m.st. Warszawy, KM PSP Białystok, KM PSP Gdynia, KM PSP Olsztyn, KM PSP Poznań oraz Akademii Pożarniczej w Warszawie zakupione zostały samochody wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE.

Zakup pojazdów o łącznej wartości 17,6 mln zł został zrealizowany w ramach projektu „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Z uwagi na potrzebę uzupełnienia luki w systemie ratowniczym w obszarze dekontaminacji osób poszkodowanych i możliwości ich transportu do placówek leczniczych, na wyposażenie PSP zakupionych zostało 13 samochodów wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE. Potrzebę ich zakupu potwierdziły chociażby ostatnie doświadczenia wynikające z pandemii COVID, a także wojny w Ukrainie.

Pojazdy przeznaczone są głównie do wsparcia działań ratowniczych realizowanych przez jednostki PSP, w tym w szczególności przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego. Stanowić one będą także zabezpieczenie długotrwałych działań ratowniczych, ćwiczeń oraz innych zadań realizowanych w ramach KSRG. Mogą być również wykorzystane do wsparcia działań Państwowego Ratownictwa Medycznego. Budowa pojazdów oparta jest na sprawdzonych w PRM rozwiązaniach technicznych. Istotnym jest fakt, że w szeregach PSP pełnią służbę funkcjonariusze, którzy jednocześnie są ratownikami medycznymi, co gwarantuje właściwą obsługę samochodów i ich wykorzystanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju.

CBRNE to skrótowiec odnoszący się do różnych rodzajów zagrożeń i substancji, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi lub środowiska. Skrót ten oznacza: C – Chemical – Zagrożenia związane z substancjami chemicznymi, takimi jak toksyczne gazy, substancje trujące lub niebezpieczne chemikalia, B – Biological – Zagrożenia biologiczne, które obejmują bakterie, wirusy, toksyny lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, R – Radiological – Zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym, takie jak promieniowanie radioaktywne, N – Nuclear – Zagrożenia związane z bronią jądrową lub awariami jądrowymi, E – Explosive – Zagrożenia związane z materiałami wybuchowymi lub ładunkami wybuchowymi.

CBRNE to kategoria, która jest często używana w kontekście zarządzania kryzysowego, działań ratowniczych, obrony cywilnej i wojskowej oraz innych sytuacji, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie związane z tymi różnymi rodzajami substancji lub czynników.

(Źródło: Wydział Prasowy KG PSP)

14 komentarzy

  1. No kupili samochód który będzie stał i rdzewiał w garażu bo roboty do niego konkretnej nie będzie oprócz tej wydumanej

    • Spokojnie, do palącego się kosza na śmieci potrafią wysłać 40 metrową drabinę, to ten sprzęt będą wysyłać jak im do 5 zastępów będzie brakować przy kolizji dwóch rowerów.

      • Ano tak to jest jak dyspozytor nie ma swoich decyzji tylko musi się sugerować tym co mu ustalą w Warszawie

Dodaj komentarz

Wiadomości z info112