Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, zatrzymali 4 osoby, w tym dwóch szefów zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem przez polsko – białoruską granicę papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem, które dotyczy osób działających od 2013 roku do 19 października 2016 roku pod przewodnictwem dwóch Polaków i organizujących przez przejście kolejowe z Białorusią w Terespolu przewóz na ogromną skalę z zagranicy wyrobów podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy w postaci papierosów, z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej.

Wznowienie postępowania

Dzięki nowym dowodom udało się wznowić umorzone postępowania i pociągnąć do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw na krótko przed przedawnieniem karalności czynów. Materiał dowodowy pozwolił na wydanie postanowień o przedstawieniu zarzutów dotyczących 125 przemytów papierosów produkcji białoruskiej w łącznej ilości prawie 230 milionów sztuk (ponad 11 milionów paczek) o łącznej wartości prawie 150 milionów złotych.

Straty Skarbu Państwa

Doprowadziło to do uszczuplenia należności publicznoprawnych budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz budżetu Skarbu Państwa w postaci należności celnej wielkiej wartości w wysokości prawie 9,5 miliona złotych, należnego podatku VAT wielkiej wartości w wysokości prawie 50 milionów złotych i należnego podatku akcyzowego wielkiej wartości w wysokości ponad 186 milionów złotych tj. łącznie w kwocie ponad 244 milionów złotych. Podejrzanym grozi kara do lat 10 pozbawienia wolności.

Tymczasowy areszt i poręczenie majątkowe

Na wniosek prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wobec 2 szefów grupy i białoruskiego dostawcy papierosów sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Trzech kolejnych członków grupy poszukiwanych jest listami gończymi na podstawie wydanych przez sąd na wniosek prokuratora postanowień o ich tymczasowym aresztowaniu. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe.

Przemyt papierosów w pociągach

Śledczy ustalili, iż papierosy przemycano w wagonach kolejowych, w specjalnie skonstruowanych skrzyniach przykrytych ładunkiem zrębki drewna lub węglem. Inną metodą przerzutu papierosów było przemycanie ich w wagonach z opakowaniami zwrotnymi zawierającymi części z fabryki samochodów. Papierosy wyładowywane były na bazach przeładunkowych zlokalizowanych w pobliżu granicy polsko – białoruskiej, a niekiedy na trasie przejazdu pociągu. W trakcie jednego przemytu przemycano nawet 360 tysięcy paczek papierosów rożnych marek produkcji białoruskiej.

Przeszukania

W trakcie działań przeszukano kilka posesji, na których ujawniono i zabezpieczono przedmioty na poczet przyszłych należności. Wartość zabezpieczonego na poczet przyszłych należności Skarbu Państwa mienia wraz z zabezpieczonymi nieruchomościami stanowi równowartość ponad miliona złotych.

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Cztery osoby zatrzymane do sprawy przemytu papierosów przez polsko – białoruską granicę (zdjęcia)

Komentarze wyłączone