Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Biskup zakazał im działalności. Wskazuje, że przynoszą szkodę Kościołowi i są źródłem zgorszenia dla wiernych

Uparte trwanie w nieposłuszeństwie, podważanie autorytetu władzy Kościoła czy też promowanie magiczno-rytualnego podejścia do spraw wiary zarzuciła diecezja dwóm wspólnotom. Na ich członków nałożono też liczne zakazy.

Biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej wydał zakazał działalności dwóch wspólnot. Chodzi o „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” oraz „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi” i dotyczy terenu diecezji, która obejmuje południową część naszego regionu. Zabronił też świeckim członkom tych wspólnot udziału w spotkaniach o charakterze modlitewno-ewangelizacyjnym.

Jak wyjaśnia bp Marian Rojek, nauczanie wspólnoty należy uznać za błędne i niezgodne z Urzędem Nauczycielskim Kościoła. Natomiast rzekome objawienia osoby zwanej Alicją Michaliną od Apokalipsy będącej inicjatorką i główną liderką duchową ruchów są teologicznie niepoprawne i nie mają aprobaty Kościoła.

– Jej pisma odznaczają się m.in. takimi cechami jak: niedojrzała pobożność oparta na lęku, koncentrowanie się na zagrożeniach duchowych, podważanie porządku sakramentalnego i promowanie magiczno-rytualnego podejścia do spraw wiary. Do tego dochodzi sekciarskie poczucie, że członkowie wspólnoty łącznie z „wizjonerką” są jedynymi „wybranymi” i „wierzącymi” w kontekście apokaliptycznych zagrożeń, które mają wkrótce nadejść – tłumaczy bp Marian Rojek.

To jednak nie wszystko. Diecezja zarzuciła też wspólnotom podważanie autorytetu władzy Kościoła i promowanie nauczania kapłanów, którzy są w karach kościelnych lub mają zakaz przepowiadania jak też odwoływanie się do rzekomych objawień, które nie posiadają kościelnego imprimatur. Nie bez znaczenia są także rażące błędy teologiczne w przekazywanych treściach i uparte trwanie w niepoprawnej nauce.

Kanclerz diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Sylwester Zwolak zaznacza, iż pomimo rozmów i korespondencji z przedstawicielami ruchu „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”, wspólnota wciąż tkwi w nieposłuszeństwie. Dlatego decyzją biskupa zakazano wszystkim osobom duchownym i konsekrowanym promowania nauczania tych wspólnot oraz udostępniania pomieszczeń parafialnych dla ich działalności. Co więcej, członkowie i sympatycy tych wspólnot nie mogą pełnić funkcji liturgicznych oraz urzędów kościelnych na terenie diecezji. Chodzi np. o lektora, kantora, organistę czy kościelnego.

– Dbając o jedność całego Kościoła oraz czuwając nad tym, aby do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, przestrzegam wszystkich wiernych przed uczestnictwem w jakichkolwiek aktywnościach tych wspólnot, gdyż działają one bez aprobaty Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, a ich działania przynoszą szkodę Kościołowi i są źródłem zgorszenia – zaznaczył biskup.

Marian Rojek nakazał również zamknięcie strony internetowej „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” oraz wycofanie z obiegu wydanych przez nią wszelkich publikacji książkowych. Przedstawiciele wspólnoty poinformowali, że w duchu posłuszeństwa Kościołowi, zastosowano się do nakazu biskupa.

29 komentarzy

  1. Religia dozwolona od 18 roku życia.

  2. Jego zaklęcia są dobre i słuszne, czyjeś zaklęcia już nie.

  3. Panie biskup te zakazy proszę sobie wsadzić w buty! znalazł się gromowładca i władca, co boli że nie chcą słuchać waszej obłudy a wiarę swoją opierają na testamencie, a tak na marginesie proszę bardziej skupić się na waszych fratrach opojach i pedofilach.

Dodaj komentarz