Piątek, 19 kwietnia 202419/04/2024
690 680 960
690 680 960

Będzie refundacja in vitro z budżetu państwa. Prezydent podpisał ustawę

W piątek, 15 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał trzy ustawy, w tym Ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem ustawy jest umożliwienie finasowania z środków publicznych leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Ustawa dodaje w art. 48a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przepis, na podstawie którego minister właściwy do spraw zdrowia będzie obowiązany do opracowania, wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442).

Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązek przeznaczania corocznie z budżetu państwa z części będącej w jego dyspozycji nie mniej niż 500 mln zł na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

Minister właściwy do spraw zdrowia będzie ponadto przedkładał Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczne sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Pierwszy program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności minister właściwy do spraw zdrowia ma opracować i wdrożyć oraz rozpocząć jego realizację od dnia 1 czerwca 2024 r.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podejmując decyzję o podpisaniu ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej inicjatywą obywatelską, brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych.

Na początku stycznia 2024 r. planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia poświęcone przygotowaniu projektu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Oprócz tej ustawy, prezydent podpisał również Ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz Ustawę z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

(Źródło: KPRP)

56 komentarzy

  1. Polak z krwi i kości

    Kiedy PO zrobi komisję śledczą dotycząca referendum IN VITRO ?.

  2. Brawo, jednak coś pożytecznego dla Polek i Polaków zrobił.

  3. Pewnie z przyzwyczajenia podpisał to co mu podsunęli XD

  4. Nie dla referendum.

  5. To już nie jest mój prezydent. Opowiedział się przeciw likwidacji tvn a teraz za aborcją. Minister Ziobro powinien być prezydentem, bylibyśmy wolni od lgbt, tvn, unii i aborcji.

Dodaj komentarz

Z kraju