Wtorek, 16 kwietnia 202416/04/2024
690 680 960
690 680 960

Akcja zimowego utrzymania miasta. „Niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniały prowadzenie akcji, ze względu na mniejszą skuteczność działania soli”

Na terenie Lublina kontynuowana jest akcja zimowego utrzymania terenów znajdujących się w pasie drogowym i tych położonych poza nim, która rozpoczęła się jeszcze przed świętami. Są jednak nadal miejsca, gdzie piesi i kierowcy mają problemy z poruszaniem się.

Jak tłumaczy miasto, z uwagi na opady śniegu akcja zimowego utrzymania miasta rozpoczęła się w nocy z 23 na 24 grudnia. Polegała ona na odśnieżaniu ulic i chodników objętych stałym utrzymaniem. Dodatkowo, dodatnie temperatury w ciągu dnia, z godziny na godzinę wpływały na poprawę warunków na lubelskich drogach.

– Warunki pogodowe ponownie uległy pogorszeniu w nocy z 24 na 25 grudnia. Opady deszczu w połączeniu z minusową temperaturą spowodowały oblodzenie jezdni i chodników. Tym samym prace koncentrowały się na zapewnieniu bezpiecznych warunków na drogach poprzez posypywanie jezdni solą, a chodników piachem. Celem prac było doprowadzenie do uzyskania czarnej nawierzchni na głównych ciągach komunikacyjnych oraz uszorstnienie nawierzchni chodników objętym stałym utrzymaniem. W kulminacyjnym momencie akcji (w nocy z 24 na 25 grudnia) na jezdniach pracowało 31 dużych oraz 13 mniejszych pługosolarek. Tej nocy oczyszczono i uszorstniono ponad 500 tys. m2 chodników, schodów i kładek dla pieszych. Niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci mrozu sięgającego -14 stopni, utrudniały prowadzenie akcji ze względu na mniejszą skuteczność działania soli. Niska temperatura skracała także długość skutecznego uszorstnienia chodników. Stan ulic oraz chodników jest na bieżąco kontrolowany, jednak cykliczne rozmarzanie nawierzchni w dzień, a następnie zamarzanie nocą powoduje konieczność ponawiania prac utrzymaniowych. Prowadzone są także prace na ulicach zgłaszanych interwencyjnie – relacjonuje Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Pomimo prowadzonej miejskiej akcji zimowego utrzymania miasta, na wielu odcinkach chodników i na niektórych ulicach nadal można było dostrzec grubą warstwę lodu. Sprawiała ona problemy  pieszym w poruszaniu się, a także kierowcom w bezpiecznym pokonywaniu np. wzniesień.

Jak tłumaczy Justyna Góźdź, akcja zimowego utrzymania miasta objęła również tereny poza pasem drogowym. W celu zniwelowania śliskości, prace były realizowane również na Deptaku i Placu Litewskim oraz na alejkach w wąwozach i parkach (m.in. Ogród Saski, Park Ludowy).

Łączny koszt prac zimowego utrzymania w pasie drogowym (terenie administrowanym przez ZDiM) za okres od 23 grudnia od godz. 6.00 do dzisiaj (27 grudnia do godz. 6.00) to ponad 510 tys. zł. Składa się na niego odśnieżanie i zwalniacze śliskości na jezdniach, pługowanie chodników oraz likwidacja śliskości na chodnikach, schodach i kładkach.

W okresie świątecznym, mieszkańcy dokonali 50 zgłoszeń, które na bieżąco były przekazywane wykonawcom odpowiedzialnym za utrzymanie poszczególnych rejonów miasta.

Akcja zimowego utrzymania miasta. „Niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniały prowadzenie akcji, ze względu na mniejszą skuteczność działania soli”

Akcja zimowego utrzymania miasta. „Niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniały prowadzenie akcji, ze względu na mniejszą skuteczność działania soli”

(fot. nadesłane Arkadiusz)

21 komentarzy

  1. W naszej RP jest kult samochodu jezdnie zawsze muszą być przejezdne, a chodniki pieszy niech brnie po kolana w śniegu, niech mu się nogi rozjeżdżają na lodzie.
    Niech żyje ekologia jeszcze więcej spalin samochodowych.
    A ty pieszy martw się o siebie. Nikt ci nie pomoże tylko zdrowy rozsądek.

  2. pewnie brat szumowskiego załatwił sól, tak jak maseczki bez atestu. no ale co pan zrobisz

Z kraju