porzucone dziecko

Zamość: Pierwsze dziecko w „Oknie Życia”

W niedzielę 30 czerwca w zamojskim „Oknie Życia” znajdującym się w zamojskim Klasztorze Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi ktoś pozostawił dziecko. Siostry znalazły chłopca owiniętego w biały ręcznik w niedzielę w…