magdalena bejkus

Chełm: Zaginęła Magdalena Bejkus

Magdalena Bejkus ur. 06.11.1991 r. zam. Uchańka 46, gmina Dubienka. Zaginiona w dniu 5 lutego 2014 roku wyszła z miejsca zamieszkania z zamiarem wyjazdu do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych…