komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubelskiego: Większe bezrobocie, niższa liczba mieszkań. Wzrost sprzedaży

Spadek przeciętnego zatrudnienia, wzrost bezrobocia, niższa liczba mieszkań oddanych do użytku w województwie lubelskim na koniec lipca 2013 roku. Wzrost sprzedaży detalicznej i hurtowej. Oto obraz województwa lubelskiego, który wyłania…