fałszywe wezwania

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego: Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia

Informujemy, że do Głównego Inspektoratu Sanitarnego zgłaszane są przez przedsiębiorców liczne przypadki otrzymywania sfałszowanych pism wzywających do zapłaty za czynności kontrolne. Wysyłane pisma zawierają wezwanie do zapłaty na kwotę 135…