Jak nie katastrofa drogowa to powódź. Służby ratunkowe zdały egzamin (zdjęcia)

44

W powiatach hrubieszowskim odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Policji. Z kolei strażacy z powiatu opolskiego ćwiczyli w manewrach zwiazanych z zagrożeniem powodziowym. .

 

W środę w Świerszczowie odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratunkowych. Ratownicy musieli przeprowadzić akcję związaną z wypadkiem drogowym, w którym wiele osób zostało rannych. Ponieważ zdarzenie zakwalifikowano jako masowe i przekraczało możliwości systemu do udzielenia wszystkim niezbędnej pomocy, wdrożono procedurę segregacji poszkodowanych TRIAGE. Zaangażowane zostały siły i środki z powiatu hrubieszowskiego, wobec braku dostatecznej ilości karetek i transportu do szpitali powstał polowy punkt pomocy medycznej.

Z kolei w środę od godziny 9.00 w rejonie nowego mostu w Kamieniu odbywały się manewry jednostek OSP i PSP z powiatu opolskiego. Tematem działań była ochrona przeciwpowodziowa, w tym działania związane z podwyższaniem wałów i zabezpieczaniem ich przed możliwymi przerwaniami i przesiąkami. Przy okazji strażacy mieli możliwość z zapoznaniem się w praktyce z dozowarką materiałów sypkich i granulowanych „NEPTUN”.

Urządzenie przeznaczone jest do szybkiego zasypywania worków piaskiem podczas akcji przeciwpowodziowych. W zależności od wielkości worków, możliwe jest ich zasypywanie 20 lub 40 kg piasku. Przy pracy 4 osób obsługi optymalna wydajność piaskarki to około 1000 worków o masie 20 kg na godzinę.

Podstawowym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur alarmowania i dysponowania sił i środków do zdarzenia, sprawdzenie sprzętu, wyposażenia przybyłych jednostek pod kątem ratownictwa technicznego i medycznego, wdrażanie zaawansowanych technik kwalifikowanej pierwszej pomocy czy też sprawdzenie umiejętności prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej a także współdziałania służb.

(fot. PSP Hrubieszów, nadesłane Bartłomiej)
2017-10-19 15:09:29