Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Wybrano najlepszych celowniczych w 2 LBOT (zdjęcia)

13 kwietnia br. w Wierzchowinach (powiat krasnostawski) odbyły się zawody użyteczno-bojowe dla celowniczych ręcznego granatnika przeciwpancernego (RPG) i karabinu maszynowego (UKM) 2 Lubelskiej Brygady OT. Puchar dowódcy 2 LBOT dla najlepszych celowniczych trafił do żołnierzy 25 Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Zawody były doskonałym sprawdzianem wyszkolenia bojowego, przygotowania kondycyjnego i psychofizycznego żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

W zawodach użyteczno-bojowych dla specjalności celowniczy RPG i UKM udział wzięli reprezentanci wszystkich pięciu batalionów 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej tj. z Lublina, Dęblina, Białej Podlaskiej, Kraśnika i Zamościa. Reprezentacje składały się
4-osobowych zespołów – po dwóch celowniczych RPG i UKM. Organizatorem zawodów był 25 Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty. Areną zmagań celowniczych był kompleks leśny w okolicach m. Wierzchowiny oraz strzelnica Hubale.

Jednym z elementów zawodów był marsz kondycyjny na orientację z elementami pętli taktycznej, podczas którego zawodnicy zgodnie ze swoimi specjalnościami musieli zmierzyć się z konkurencjami takimi jak: dostarczanie skrzynki z amunicją czołgając się, rozkładanie i składanie karabinu maszynowego UKM 2000, wizowanie ręcznego granatnika RPG-7, wykrywanie oraz określenie odległości do celu za pomocą przyrządów obserwacyjnych czy ładowanie taśmy nabojami.

Po zaliczeniu intensywnego marszu i wszystkich konkurencji zawodnicy przystąpili do sprawdzianu wiedzy o wojsku i etatowej broni. Głównym kryterium w klasyfikacji końcowej było zaliczenie wszystkich konkurencji i obecność żołnierzy obsług na każdym punkcie kontrolnym. Sędziowie oceniali, m.in. czas pokonania trasy, wyszkolenie taktyczne, wyszkolenie strzeleckie oraz sprawność fizyczną żołnierzy.

Tytuł najlepszej obsługi ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG i karabinu maszynowego UKM 2 Lubelskiej Brygady OT oraz puchar dowódcy brygady trafił do zespołu gospodarzy, czyli żołnierzy z 25 Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Drugie miejsce przypadło celowniczym z 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, a na trzecim miejscu uplasował się zespół z 24 Batalionu Lekkiej Piechoty z Kraśnika.

Celem zawodów użyteczno-bojowych, oprócz wyłonienia najlepiej wyszkolonych żołnierzy w specjalności wojskowej celowniczy RPG i celowniczy UKM, było sprawdzenie poziomu wyszkolenia oraz praktycznej realizacji działania obsług; wymiana doświadczeń pomiędzy żołnierzami z różnych batalionów; inspirowanie żołnierzy do podnoszenia i utrzymania wysokiego poziomu sprawności fizycznej, a także popularyzacja idei rywalizacji w szkoleniu bojowym.

(Źródło: WOT)

6 komentarzy

  1. Najlepszym celowniczym jest mój kumpel. Nigdy nie pudłuje. Ma już piątkę dzieciaków. Miszczo.

  2. Wybrano najlepszych celowniczych…
    Co z tego, jak ponoć i tak Pan Bóg kule nosi.

  3. A jak ten wybór najlepszych celowniczych ma się do Art. 5 katolickiego Kodeksu Karnego zwanego też Dekalogiem ?

  4. Dziadek Józek ze Slamsowa

    Dobrze, że uczą się celować, zabijanie się wzajemne ludzi stanie bardziej humanitarne, od rżnięcia się, czy walenia maczugami, po twardych dyskach.

  5. To są dzieciaki nie wojsko oni są arcy mądrzy gdy nikt do nich nie strzela a gdyby tylko zaczęły kule świętac to by star pełnen pampersow by nie wystarczył

Dodaj komentarz