Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Ważna informacja dla mieszkańców kilku miejscowości. Stwierdzono brak przydatności wody do spożycia

Wczoraj, 28 czerwca stwierdzono brak przydatności do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Karczmiska, gm. Karczmiska, pow. opolski. Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 1793 mieszkańców miejscowości Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie (część), Górki.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z cząstkowymi raportami z badań próbek wody pobranej w dniu 26.06.2023 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Karczmiska punktach monitoringowych, stwierdził przekroczenia wartości parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W związku z powyższym, PPIS w Opolu Lubelskim wydał wczoraj decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Karczmiska i nakazał unieruchomienie ww. wodociągu, jednocześnie nakazując podjęcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Karczmiskach skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami; niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu Karczmiska, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi; zapewnienie konsumentom wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej, a także wykonanie badań jakości wody w kontroli wewnętrznej w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach na sieci wodociągowej, pozwalających na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych.

Jednocześnie PPIS w Opolu Lubelskim zezwolił na utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (do spłukiwania toalet).

Ponownie dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody i przedłożeniu ich PPIS w Opolu Lubelskim. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Karczmiska zaopatruje w wodę ok. 1793 mieszkańców miejscowości Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie (część), Górki.

(fot. pixabay.com)

4 komentarze

  1. Czyżby badylarze zaczęli podlewać szambem maliny i inne owoce aby byle piękne i zdrowe?lecz niestety szambo dostało się do wód gruntowych

  2. Ciekawe czy ma to jakiś zwiazek z tym co spłynęło z deszczem z pól .Ale w sumie to co ja sie czepaim i co tam moze spłynąć ,przecież wszytkie szamba szczelne i na pewno wlasicielom tych szamb ilość pobranej wody zgadza się z iloscią wywiezionych ścieków

  3. Dzień dobry my z urzedu na kontrolę ,można zobaczyć rachunki za wywóz szamba ? Jakie rachunki panie,pan Gienio wywozi raz na pół roku i mówi że bez rachunku bedzie taniej to nie biorę .

  4. „brak przydatności wody do spożycia” Ręce opadają. Który to magister posługuje się taką polszczyzną?

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo