Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Ważna informacja dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Można skorzystać z ulgi na zabytki

Członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku oraz indywidualni właściciele nieruchomości, mogą skorzystać z ulgi na zabytki. Możliwość taką wprowadzają przepisy w ramach Polskiego Ładu.

Ulga na zabytki przewidziana jest zarówno dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, jak i dla indywidualnych właścicieli nieruchomości.

W przypadku pierwszej grupy do ulgi będzie uprawniać już wpłata należności na fundusz remontowy. Właściciele indywidualni będą mogli natomiast z niej skorzystać pod warunkiem otrzymania faktury dokumentującej wydatki związane z zabytkiem na: prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane.

Na czym polega ulga i kto może z niej skorzystać

Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania: 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków); wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie wydatki obejmuje

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:
– wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.
– prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
– odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo – konserwatorskim.

Fundusz remontowy

W przypadku wydatków na wpłaty na fundusz remontowy, podatnik musi: być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty), posiadać dowód wpłaty, lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane podatnik musi:
– być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
– posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac, w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
– posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie, w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
– posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

(fot. lublin112.pl\ilustracyjne)

10 komentarzy

  1. W końcu grube miliony dofinansowan do zabytków trzeba kupić jakoś parcele zabytkowo i korzystać z dofinansowan brawo PiS brawo Polski Ład

    • To kup i wyremontuj aby nie uległo całkowitemu zniszczeniu i to pod okiem konserwatora zabytków. Zobaczysz ile to kosztuje.

  2. Daniel Obajtek lubi to.

  3. w necie ulga ochrzczona została Obajtek+

  4. To Ustawa dla rządowego pajaca bezmajtka …nakupił itp*** i coś musi z tym zrobić…a „yaro obecał zarobyć „więc się bawią…i robią co chcą!

  5. Super wiadomość.

  6. I dobrze. Fundusz remontowy w zabytkowej kamienicy to duży wydatek.