690 680 960

W szkole podstawowej w Lublinie powstała ekopracownia OZE (zdjęcia)

Symboliczne przecięcie wstęgi przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę zainaugurowało funkcjonowanie nowej ekopracowni odnawialnych źródeł energii (OZE) w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie. Fundusze na rozwój infrastruktury edukacyjnej zostały pozyskane w konkursie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, który realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania to 75 tys. zł.

Wojewoda lubelski gratulował szkole zwycięstwa w konkursie oraz otrzymania grantu na utworzenie pracowni i podkreślał:

– Umożliwi ona kształtowanie postaw, ale również zdobywanie wiedzy oraz kompetencji związanych z realizacją procesu dydaktycznego, szczególnie przedmiotów przyrodniczych. Cztery przedmioty przyrodnicze plus matematyka i informatyka to podstawa dalszego kształcenia m.in. zawodowego. To jest bezwzględny priorytet lubelskiej oświaty, ale również oświaty na poziomie całego kraju. Człowiek jest częścią świata przyrody, i dlatego też powinniśmy o tych innych elementach przyrody pamiętać i mieć do nich szacunek. A szacunek będzie wtedy, gdy od najmłodszego wieku tak utrwalimy postawy, tak ukształtujemy swoją osobowość, że z troską będziemy pochylali się nad stanem oświaty i starali się przeobrażając świat nie robić tego kosztem innych segmentów przyrody  – mówił Lech Sprawka.

Grant na utworzenie ekopracowni

Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie im. Ignacego Jana Paderewskiego to jedyna podstawówka w Lublinie, która wygrała konkurs „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Jej projekt został doceniony i zyskał akceptację komisji konkursowej. Wygrana umożliwiła stworzenie na terenie placówki przyjaznego miejsca do nauki  i rozwijania zainteresowań uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

5 czerwca 2023 r. w Dzień Ochrony Środowiska szkoła odebrała voucher od minister klimatu i środowiska Anny Moskwy na utworzenie sali edukacyjno-przyrodniczej.

Dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w wysokości 75 tys. zł przeznaczone zostało na stworzenie ekopracowni. Koszt powstania sali edukacyjno-przyrodniczej w 90% pokryło WFOŚiGW, a w 10% Gmina Lublin. Dzięki temu szkoła mogła przeznaczyć środki  na wyposażenie, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne do pracowni odnawialnych źródeł energii.

Nauka poprzez zabawę to bardzo ważny element projektu. W ekopracowni realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych – modeli, zestawów edukacyjnych, Photonu, a także edukacyjnych gier planszowych.

W nowoczesnej i świetnie wyposażonej pracowni dzieci i młodzież będą wzmacniać naturalną ciekawość świata, stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania na rzecz środowiska.

Program „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

„Ekopracownia – zielone serce szkoły” to program skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego otrzymały dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki wsparciu uczniowie zyskali przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach realizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Jego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych uczniów, a także przybliżanie im tematów odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Program ma charakter ogólnopolski. Szkoły mogą korzystać z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” od 20 lutego br. Zgodnie z harmonogramem konkursu, w maju 2023 r. z placówkami zostały podpisane umowy, a w czerwcu rozpoczęły się prace wykonawcze. Na terenie każdego powiatu powstały co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł energii.

(źródło LUW)

19 komentarzy

  1. pissboty jeszcze nie w pracy ? coś jeszcze nie rzygają jadem

  2. Sylwek odetchnął pełną piersią że nie było Żuka tylko sami swoi. Cały sukces jego.

  3. Tłumy na „trybunach”. Sylwek T. zaczyna lans – w końcu zawodowy poseł. Jakby tak nie wybrali, to co robić? Wybory róbmy co roku, Będą cuda świata…

  4. Czemu tak mało pissowców!! Więcej chcemy, musimy zapamiętać te twarze niszczycieli Polski !!

Dodaj komentarz

Kursy walut

  • USD 3.981zł 0.84%
  • GBP 5.035zł 0.57%
  • EUR 4.3492zł 0.38%
  • CHF 4.551zł 1.06%

Polub nas