690 680 960

W czerwcu rozpocznie się przebudowa mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Jak pojadą pojazdy komunikacji miejskiej?

W poniedziałek (6 czerwca) ruszą prace przy przebudowie mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Na czas prowadzonych robót, drogowcy wprowadzą czasową organizację ruchu. Zatwierdzony projekt dotyczy zmian zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym, w tym pojazdów komunikacji miejskiej.

– Rozpoczynamy realizację ważnej miejskiej inwestycji, długo oczekiwanej przez mieszkańców, jaką jest budowa mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Nowy obiekt dopełni funkcjonalność istniejącego już węzła przesiadkowego w tamtym rejonie miasta. Z nowej infrastruktury, współfinansowanej ze środków europejskich, skorzystamy jeszcze w tym roku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Na czas rozbiórki i budowy nowego mostu będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania, wynikają ze specyfiki i zakresu prac drogowych. W rejonie prowadzonych robót nastąpi wyłączenie z ruchu odcinka ul. Żeglarskiej. Objazd wyznaczono ul. Janowską.

Dojazd do Zemborzyc możliwy będzie również ul. Zemborzycką, Osmolicką i dalej ul. Cienistą. Na czas wykonywanych prac, konieczne jest także zamknięcie ścieżki dla rowerzystów, tym samym będą oni przejeżdżać przez węzeł przesiadkowy przy ul. Żeglarskiej lub przez kładki na Bystrzycy w kierunku ul. Romera lub ul. Nałkowskich i dalej przez ul. Żeglarską do al. Bryńskiego. Z kolei ruch pieszy skierowano na al. Bryńskiego, od strony ul. Zemborzyckiej lub ul. Krężnickiej.

Nowy most w ciągu ul. Żeglarskiej powstanie w miejscu istniejącego, drogowcy najpierw rozbiorą stary most i w tym samym miejscu zbudują nowy obiekt. Korekcie ulegnie także przebieg ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem, a koryto rzeki zostanie uregulowane. Przebudowa obejmie ponadto odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Przewidziano dwie główne technologie rozbiórki – ręczną do elementów wyposażenia obiektu, możliwych do demontażu bez konieczności stosowania sprzętu ciężkiego oraz mechaniczną do wyburzenia konstrukcyjnych elementów mostu, tj. przęsła i podpory oraz niektórych elementów wyposażenia, np. nawierzchni bitumicznych czy krawężników. Przy metodzie mechanicznej wykonawca użyje koparki kołowej lub gąsienicowej z osprzętem burzącym, takim jak nożyce do kruszenia betonu czy młoty do kucia.

Z uwagi na złożoność konstrukcji obiektu mostowego rozbiórkę zaplanowano etapami. Pierwszy, czyli roboty przygotowawcze zakładają: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, wygrodzenie terenu prowadzenia robót, geodezyjne wytyczenie sieci uzbrojenia technicznego, przełożenie istniejących sieci technicznych oraz odhumusowanie terenu i identyfikację zastosowanych materiałów, pod kątem ewentualnych materiałów niebezpiecznych, jakie potencjalnie mogły być wykorzystane w przeszłości podczas budowy obiektu. Drugi etap prac przewiduje rozbiórkę elementów wyposażenia: warstw bitumicznych i kap chodnikowych oraz balustrad. Kolejny to rozbiórka ustroju nośnego, a jako ostatni etap zaplanowano rozbiórkę podpór i rekultywację terenu.

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Dodatkowo, roboty obejmą wykonanie izolacji przeciwwodnych, ustawienie barier ochronnych oraz balustrad na obiekcie i dojazdach do niego, umocnienie skarp i koryta rzeki oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, deski gzymsowe zaprojektowano w kolorze zielonym, a balustrady na obiekcie jako szare.

Zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową mostu wraz z rozbudową ul. Żeglarskiej i wprowadzeniem docelowej organizacji przewidziano na koniec listopada. Koszt zadania to ponad 36,6 mln zł. Inwestycja to komponent projektu unijnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. Most w ciągu ul. Żeglarskiej stanowi jeden ze 115 obiektów mostowych na terenie miasta.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 6 czerwca

Komunikacja miejska będzie kursować w zmienionej formule.

Szczegóły zmian:

Linie nr 1, 15, 21, 37, 40 i N1:

– trasy skrócone do przystanku Zalewskiego 01 (z wyjątkiem kursów linii nr 15 skierowanych do Dąbrowy);
– brak obsługi przystanków: Żeglarska 01 i 02 oraz Tama NŻ 01;
– godziny kursowania na dotychczasowych odcinkach tras bez zmian.

Linia nr 25:

– trasa zmieniona poprowadzona objazdem: … – Krężnicka – Żeglarska (pętla) – Janowska – Nadbystrzycka – Krochmalna – Diamentowa – …;
– brak obsługi przystanków: Tama NŻ 01, Zalewskiego 01 i 02, Biskupa Fulmana 01 i 02, Wapowskiego 01 i 02, Romera 01 i 02, Os. Nałkowskich 01 i 02, Romera-kościół 01 i 02; – modyfikacja godzin kursowania we wszystkie dni tygodnia w obu kierunkach.

Ponadto:

Linia nr 4:

– zmiana godzin kursowania w dni powszednie w obu kierunkach (uwzględniająca wnioski pasażerów).

(fot. lublin112.pl, źródło ZTM Lublin, UM Lublin)

21 komentarzy

  1. Droga i most na Cienistej pamiętają czasy Gierka.

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

II Festyn Rodzinny w Niebrzegowie
Dożynki gminne w Siemieniu. Zagrają Energy Girls, Malibu i News
Potańcówka przy fontannie
Milejowski Koncentrat Smaków czyli dożynki gminno parafialne
Piknik rodzinny w Osowie