Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Ustalenia śledztwa w sprawie płatnej protekcji przy przyspieszaniu wydawania wiz

Wczoraj na konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prokurator Daniel Lerman oraz Stanisław Żaryn Zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych poinformowali o ustaleniach śledztwa w sprawie płatnej protekcji przy przyspieszaniu wydawania wiz.

Prokuratorskie zarzuty

– W toku śledztwa prokurator przedstawił 7 osobom zarzuty z art. 230 § 1 kk oraz z art. 230a § 1 kk – wskazał Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie Daniel Lerman

Zarzuty dotyczą m.in. powoływania się na wpływy w instytucji państwowej oraz przyjęcia korzyści majątkowych, jak również udzielenia korzyści majątkowych za pośrednictwo w załatwieniu spraw w instytucji państwowej. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest prowadzone przez Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

– Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz dotarły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w lipcu 2022 r. Polegały one na przyspieszaniu procedur wizowych w oparciu o mechanizm korupcyjny. Ustalenia CBA pozwoliły na rozpoznanie tego procederu – podkreślił Stanisław Żaryn Zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

Postępowanie zostało zainicjowane w wyniku działalności polskich służb, a nie jak podają niektóre media w wyniku informacji uzyskanych od partnerów zagranicznych.

Środki zapobiegawcze

W toku postępowania były i są stosowane wobec podejrzanych środki zapobiegawcze. Aktualnie na wniosek prokuratora z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania wobec 3 podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dotychczasowe ustalenia śledztwa

Przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w okresie półtora roku, przy czym mniej niż połowa z nich została uwzględniona. W toku śledztwa prokurator ustalił, że nieprawidłowości dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze, tym samym nie dotyczą one krajów afrykańskich.

Jednocześnie z ustaleń postępowania nie wynika, aby Polska miała być krajem tranzytowym dla cudzoziemców udających się do innych krajów w tym do USA i krajów Europy Zachodniej jak podają to niektóre media.

W sprawie systematycznie wykonywane czynności procesowe oraz gromadzony jest materiał dowodowy.

(źródło Prokuratura Krajowa)

Jeden komentarz

  1. To stąd tylu islamistów na ulicach. Po prostu minister sprzedawał wizy Schengen. No ładnie.

Dodaj komentarz

Z kraju