Poniedziałek, 04 marca 202404/03/2024
690 680 960
690 680 960

Trzy dodatkowe tory na stacji Małaszewicze. Większe możliwości przewozu towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozbudowały stację Małaszewicze o trzy dodatkowe tory. To część zadania za 123 mln zł na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze na linii Warszawa – Terespol. Inwestycja zwiększyła dostępność i przepustowość stacji oraz konkurencyjność kolei w transporcie ładunków.

Trzy dodatkowe tory powstały na stacji Małaszewicze, między Białą Podlaską a Terespolem. Nowe tory zwiększają przepustowość stacji i tym samym umożliwiają przewóz większej ilości towarów. Dzięki pracom poprawiła się konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę – na ważnej trasie wschód – zachód.

– Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na stacji w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej będą lepsze możliwości przewozu towarów na granicy Polski. Kolej zyska jako sprawny i ekologiczny środek transportu – mówi Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Zarządca Infrastruktury stale inwestuje w modernizację kolei dla poprawy przewozu towarów. Prowadzone inwestycje umożliwiają przejazd większej liczby pociągów, co oznacza lepsze możliwości wymiany handlowej – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach zadania, oprócz torów w Małaszewiczach o dziesięć torów rozbudowana zostanie także stacja Biała Podlaska. Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów torów. Stacja w Białej Podlaskiej będzie mogła obsłużyć większą ilość pociągów towarowych o długości 750 metrów. Zakres prac obejmuje także budowę sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Będzie wykonane odwodnienie, ważne dla dobrego utrzymania torów. Prace finansowane są ze środków publicznych przeznaczonych na dokapitalizowanie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach dofinansowania Krajowego Programu Kolejowego. Prace zaplanowane są do 2024 r.

Bezpieczniejszy dostęp do kolei na przystanku Biała Podlaska Wschodnia

W zakresie zadania jest także budowa przejścia pod torami na nowym przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo. Dla podróżnych z trudnościami z poruszaniem się zostaną udostępnione pochylnie. W tunelu zamontowane zostanie energooszczędne, jasne oświetlenie LED.

Obiekt zapewni dogodne przejście na dwa nowe perony jednokrawędziowe. Wejście do tunelu będzie zapewnione od strony ulicy Sidorskiej i Akademii Bialskiej. Obecnie budowane jest odwodnienie drogi łączącej ulicę Sidorską z przystankiem Biała Podlaska Wschodnia.

Wykonawcą prac jest firma Trakcja S.A. Prace zaplanowane są na lata 2022-2024.

Lepszy dostęp do kolei na stacjach Biała Podlaska, Terespol i Małaszewicze

Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska jest uzupełnieniem inwestycji „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”, dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Wartość tego projektu to 754,9 mln zł.

(źródło PKP PLK)

6 komentarzy

  1. Po co nam więcej torów do przejścia granicznego z kacapami?

  2. Te towary to będą tak sobie jeździć z Warszawy do Terespola i z powrotem? Cóż, tzw. siła wyższa – wojny wypowiedziane i niewypowiedziane – tyle pieniędzy w błoto☹

  3. Polski rolnik może już jechać na zmywak na wyspy. Plony rolne będą od braci bo już są naciski i agresywne miny ukraińskiego ministerstwa rolnictwa. Wiceminister rolnictwa urainy jest bardzo agresywna i dyktuje warunki pisowcom, którzy już ulegli.

  4. szykuje piss wszystko aby kacapy szybciej dotarły do Niemiec.

  5. Niemcy nie mają takiego problemu, tylko my zawsze wychodzimy przed szereg.

  6. Czyli jednak opuszczamy Unię, zawiązujemy ścisłą współpracę z Rosją i Białorusią/

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo