Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Ten grot ma niespełna 2 tys. lat. Został znaleziony w lesie pod Ostrowem Lubelskim (zdjęcia)

W lesie pod Ostrowem Lubelskim został znaleziony metalowy grot, prawdopodobnie z okresu wpływów rzymskich i datowany jest na lata pomiędzy 70 a 160 r. n.e. Archeologiczne znalezisko trafiło do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków trafiło ciekawe archeologiczne znalezisko z terenu miejscowości Kaznów Kolonia, gm. Ostrów Lubelski. Mianowicie chodzi o metalowy grot.

– Grot zaopatrzony był pierwotnie w długie zadziory (zachował się tylko jeden) nadające mu kształt wysmukłego trójkąta. Posiada długą rozszerzającą się tulejkę, która charakteryzuje się zarówno u nasady jak i u podstawy sześciokątnym przekrojem. Z jednej strony widoczne jest biegnące wzdłużnie „żeberko”, nachodzące częściowo na tulejkę. Zachowana długość grota wynosi 13,6 cm (pierwotnie była kilka milimetrów dłuższa), w tym tulejki 6,7 cm. Rozpiętość zadziorów wynosiła prawdopodobnie ok. 3,5 cm – opisuje przedmiot dr Dariusz Kopciowski.

Zgodnie z typologią, znaleziony w lesie pod Ostrowem Lubelskim egzemplarz datować można na okres wpływów rzymskich B2, tj. na lata pomiędzy 70 a 160 r. n.e. Należy go wiązać z ludnością kultury przeworskiej – jest to kultura archeologiczna epoki żelaza rozwijająca się między III w. p.n.e. a V w. n.e. na terenach obecnej Polski oraz Galicji i Zakarpacia. Dawniej zwana kulturą wenedzką lub grupą przeworską kultury grobów jamowych. Kultura przeworska zastąpiła na znacznej części swojego terytorium wcześniejszą kulturę pomorską.

– Groty z zadziorami stanowiły element oszczepów. Obecność zadziorów powodowała, że broń ta mogła być wykorzystywana tylko jednokrotnie podczas starcia. Wynikało to z faktu, że po wbiciu oszczepu w ciało lub tarczę przeciwnika nie można było go wystarczająco szybko wyszarpnąć. Groty z początków wczesnego okresu rzymskiego często posiadały wyraźnie zaznaczone żeberko. W rozwiniętym odcinku okresu wczesnorzymskiego (faza B2) wykonywano groty o dłuższej tulejce, zbliżonej lub przekraczającej długość liścia. Często była ona wielobocznie facetowana, tak jak w przypadku egzemplarza z Kaznowa Kolonii. Tego typu przedmioty odkrywane są głównie na cmentarzyskach kultury przeworskiej, jako wyposażenie pochówków ciałopalnych – wyjaśnia Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie.

W miejscu odkrycia zabytku przeprowadzone zostały oględziny. Podczas nich nie stwierdzono obecności innych przedmiotów w najbliższej okolicy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że jest to obszar leśny oraz zimowe warunki panujące podczas oględzin, niezbędne będzie ponowne przeprowadzenie bardziej szczegółowego rozpoznania na tym obszarze.

Ten grot ma niespełna 2 tys. lat. Został znaleziony w lesie pod Ostrowem Lubelskim (zdjęcia)

Ten grot ma niespełna 2 tys. lat. Został znaleziony w lesie pod Ostrowem Lubelskim (zdjęcia)

Ten grot ma niespełna 2 tys. lat. Został znaleziony w lesie pod Ostrowem Lubelskim (zdjęcia)

Ten grot ma niespełna 2 tys. lat. Został znaleziony w lesie pod Ostrowem Lubelskim (zdjęcia)

Ten grot ma niespełna 2 tys. lat. Został znaleziony w lesie pod Ostrowem Lubelskim (zdjęcia)

(fot. LWKZ)

14 komentarzy

  1. Ma góra 200 lat inaczej by go rydza zjadła.

  2. Teraz wierzę, że nasza armia się zbroi, ale myślę, że jak dostaną nowsze bo np. tysiącletnie zakończenia dzid, to te starsze przekażą „braciom”.

  3. Ale kto go znalazł?

  4. Pan dr Dariusz Kopciowski, obkuł się w temacie broni współczesnej. Ryzykowałbym szkolą szóstkę.
    Aż ciekaw jestem co by mógł powiedzieć np. o szumnie zapowiadanych Abramsach (2 tys. lat od dostawy).

  5. 20 000 lat 🙂

Z kraju