Wtorek, 21 maja 202421/05/2024
690 680 960
690 680 960

Tag: ochrona konsumenta

  • Ochrona konsumenta w kontekście umów zawieranych przez Internet

    Obserwacja praktyki obrotu wyraźnie wskazuje na to, że w ostatnich latach istotnie wzrasta liczba umów zawieranych z konsumentem przez Internet. Na ten stan rzeczy wpływa szereg czynników, w szczególności szersza dostępność oferowanych w sieci towarów i usług, możliwość zawarcia umowy bez konieczności wychodzenia z domu (tj. w sposób zdalny), czy wreszcie związana z tym oszczędność czasu. Transakcje dokonywane w sieci stanowić mogą jednak źródło licznych zagrożeń dla konsumenta. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na zaburzenie równowagi kontraktowej (konsument-przedsiębiorca), lecz przede wszystkim z uwagi na atypowe warunki, w jakich dochodzi do zawarcia umowy.