Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Strażacy doskonalili umiejętności na terenie chłodni (zdjęcia)

W ostatnich dniach strażacy w Adamowie w powiecie zamojskim przeprowadzili intensywne ćwiczenia, które miały na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych w sytuacjach zagrożenia chemicznego oraz medycznego. Podczas tych manewrów strażacy nie tylko udoskonalali swoje techniki działania, lecz także wspólnie weryfikowali przyjęte procedury postępowania, stanowiące kluczowy element skutecznej reakcji na potencjalne zagrożenia.

W dniach 9-11 kwietnia bieżącego roku, strażacy przeprowadzili intensywne ćwiczenia w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Profesjonal” w Adamowie. Głównym celem tych manewrów było doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym.

Podczas jednego z etapów ćwiczeń, doszło do rozszczelnienia instalacji amoniakalnej przy maszynowni, co spowodowało obrażenia u pracownika. W ramach akcji ratowniczej, strażacy, wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Zamość–1, doskonalili techniki uszczelniania wycieków. Dodatkowo, kierownik zmiany, zgodnie z przyjętymi procedurami, przystąpił do natychmiastowej ewakuacji załogi w bezpieczne miejsce.

Ćwiczenia odbywały się na trzech zmianach służbowych, w których uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Zamościu oraz strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP KSRG Białowola, OSP Potoczek i OSP Suchowola.

Organizacja tego rodzaju manewrów pozwala w praktyce zweryfikować przyjęte procedury zarówno przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jak i przez pracowników zakładu. Szczególnie istotna jest symulacja wycieku, która została przeprowadzona na zbiorniku wykonanym przez firmę Spomasz Zamość S.A. Warto podkreślić, że firma ta w ubiegłym roku nieodpłatnie zrealizowała i przekazała go zamojskim strażakom, co jest wyrazem ich zaangażowania w bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Strażacy doskonalili umiejętności na terenie chłodni (zdjęcia)

fot. KM PSP Zamość

Strażacy doskonalili umiejętności na terenie chłodni (zdjęcia)

fot. KM PSP Zamość

Strażacy doskonalili umiejętności na terenie chłodni (zdjęcia)

fot. KM PSP Zamość

Strażacy doskonalili umiejętności na terenie chłodni (zdjęcia)

fot. KM PSP Zamość

Strażacy doskonalili umiejętności na terenie chłodni (zdjęcia)

fot. KM PSP Zamość

Jeden komentarz

  1. Pięknie. Niech ćwiczą jak najwięcej😁

Dodaj komentarz