Czwartek, 25 lipca 202425/07/2024
690 680 960
690 680 960

Pomyłki ortograficzne mogą zdarzyć się każdemu. Tablica z błędną nazwą ulicy zostanie zastąpiona poprawną

Jedyna tablica z nazwą arterii o długości 600 m, przebiegającej od skrzyżowania z aleją Piłsudskiego do ronda Lubelskiego Lipca ’80, usytuowana jest tuż obok stacji paliw „Orlen”, a naprzeciwko stadionu „Motoru”. Tablica ta zawiera jednak błąd ortograficzny, gdyż widniejąca na niej nazwa brzmi: „al. Zygmuntowskie”, a nie „Al. Zygmuntowskie”.

Jeżeli rzeczownik „aleja” występuje w nazwie arterii miejskiej w liczbie pojedynczej, to skrót „al.” należy pisać małą literą (np. al. Długosza). Ale jeżeli rzeczownik ten przybiera liczbę mnogą, to skrót „Al.” piszemy wielką literą (np. Al. Racławickie). Niby pamiętamy o tym, ale…

– Nowa tablica z poprawną nazwą „Al. Zygmuntowskie” zostanie wykonana, a jej montaż nastąpi nie później niż do 3 grudnia – przyznaje Monika Głazik z biura prasowego Prezydenta Miasta Lublin.

Jednocześnie ratusz zauważa, że przepisy nie wskazują konkretnej liczby czy wielkości tablic, które powinny być ustawiane z nazwami ulic.

– W Lublinie takie tablice zazwyczaj montowane są przy wlotach ulic. Zachowujemy przy tym ich jednolity wygląd – zauważa Monika Głazik.

W wypadku Al. Zygmuntowskich tablica z nazwą znajduje się od strony skrzyżowania z al. Piłsudskiego, ale nie ma już żadnej tablicy z drugiej strony – od ronda Lubelskiego Lipca ’80. Ponadto na całej ulicy, choć zlokalizowanych jest tam kilka posesji nie będących własnością prywatną, tylko jedna z nich (stacja paliw „Orlen”) posiada oznakowanie numerem  nieruchomości i nazwą ulicy. Reszta nie dopełnia tego obowiązku, przynajmniej od strony Al. Zygmuntowskich.

– Jeśli chodzi o oznakowanie nieruchomości to zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – dodaje Monika Głazik – właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym lub w przypadku, gdy budynek jest zlokalizowany w głębi – również na jej ogrodzeniu. W celu uzupełnienia informacji można również na tabliczce dodać nazwę ulicy lub placu, a w przypadku miejscowości posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości, nie jest to jednak obowiązkowe – dodaje.

W Lublinie Wydział Geodezji informuje właścicieli o ich obowiązkach w zakresie oznakowywania nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu o ustaleniu numeru porządkowego. Nie wszyscy jednak tego przestrzegają. Ale ani odbywający się remont obiektu, ani tym bardziej remont, który już zakończył się, nie mogą służyć usprawiedliwieniem braku przedmiotowego oznaczenia. A pod tym względem realizacja zapisu z ustawy jest obowiązkiem właściciela nieruchomości lub zarządcy – czyli w tym wypadku. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” – jak podaje rzecznik prasowy lubelskiego ratusza.

Pomyłki ortograficzne mogą zdarzyć się każdemu. Tablica z błędną nazwą ulicy zostanie zastąpiona poprawną

(fot. tekst Leszek Mikrut)

29 komentarzy

 1. Na Zemborzyckiej jest reklama jakiegoś sklepu z nawą ulicy Zęborzycka :)))

 2. Co za sadysta wymyślał te zasady. Co za różnica gdyby wszystkie aleje pisało się taką samą literą

 3. Gdzie peło tam dno.

 4. Mała litra czy wielka to nie są błędy ortograficzne szanowna redakcjo.

  • Jest, odsyłamy do definicji „błędu ortograficznego”.
   Błąd ortograficzny – omyłka polegająca na niezamierzonym zapisaniu wyrazu lub wyrażenia w sposób niezgodny z normami ortograficznymi.

   • A ja myślałem, że to błąd gramatyczny. Sorka od polskiego miała rację, że mnie do matury nie dopuściła ?

 5. liczba mnoga w nazwie a jedna ulica – to nadaje się do programu „Absurdy drogowe”

 6. co z tego, co jest napisane na znakach czy mapach, jak i tak pół mieszkańców Lublina wali takie babole jak nazywanie alei KraśnicKIEJ „kraśnickimi”.

 7. na pewno wielu zbłądziło przez tą tablicę… bo szukali Al. a nie al…. (facepalm)

Z kraju

Sport